มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Phetchabun Rajabhat University

Home / academy / มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจำรูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และสมาชิกผู้แทนราษฏรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน… See More

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจำรูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และสมาชิกผู้แทนราษฏรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้นกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ อาจาร์เอก วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา พ.ศ. 2519 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย คือ ปัญญา เสฏฐา ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด

ปณิธานประจำมหาวิทยาลัย คือ ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน

เอกลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน

ตราประจำมหาวิทยาลัย
สัญลักษณ์ เป็นรูปวงรี 2 วง ระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ส่วนล่างเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า PHETCHABUN RAJABHAT UNIVERSITY ภายในวงรีด้านในมีตราเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รอบวงจักรมีรัศมีมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า “ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน” สีสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้

1. สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
2. สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
3. สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
4. สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
5. สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีม่วง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ : Phetchabun Rajabhat University
ชื่อย่อ : PCRU
คติพจน์ : สจฺจํ เว อมตา วาจา
สถาปนา : 29 กันยายน พ.ศ. 2516
ประเภท : รัฐบาล
ที่ตั้ง : 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร 056-717100 แฟกซ์ 056-717100
เว็บไซต์ : www.pcru.ac.th
Facebook :
https://www.facebook.com/PhetchabunRajabhatUniversity
https://www.facebook.com/Pcruinformation

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ดาวเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้