บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย เลื่อนกำหนดการ พระราชทานปริญญาบัตร 2559

Home / กิจกรรม / มหาวิทยาลัย เลื่อนกำหนดการ พระราชทานปริญญาบัตร 2559

หลายๆ คนอาจจะได้เห็นประกาศของมหาวิทยาลัยต่างๆ กันมาบ้างแล้ว ถึงการปรับเวลาและการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรออกไป ภายหลังจากที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีเปลี่ยนแปลงกำหนดการมีดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัย เลื่อนกำหนดการ พระราชทานปริญญาบัตร 2559

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยังคงจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ตามกำหนดการเดิม ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 แต่จะทำการปรับเวลาใหม่ ดังนี้

 • วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 รอบเช้ารายงานตัวเวลา 04.30 น. เข้ารับปริญญาเวลา 07.30 น. และรอบบ่ายรายงานตัวเวลา 11.00 น. เข้ารับปริญญาในเวลา 14.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 รอบเช้ารายงานตัวเวลา 06.00 น. เข้ารับปริญญาในเวลา 09.00 น. และรอบบ่ายรายงานตัวเวลา 11.00 น. เข้ารับปริญญาเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ในห้วงเวลาแห่งการไว้ทุกข์ของประชาชนชาวไทย ขอให้บัณฑิตและญาติพี่น้องแต่งกายและแสดงความยินดีอย่างสำรวมให้เหมาะสมกับกาละเทศะ ทั้งนี้ขอให้ทุกคนงดการให้ดดอกไม้ ลูกโป่ง หรือของที่ระลึกที่มีสีสันสดใสและการร้องเพลงหมู่ ส่วนการจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ขอให้จัดภายในอาคาร โดยตกแต่งอย่างเรียบง่ายที่สุด หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3364 ถึง 5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://campus.campus-star.com/education/21711.html

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยังคงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ตามเดิม ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2559 โดยกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 และวันฝึกซ้อมย่อย 8-9 และ 15-16 ตุลาคม 2559 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

 • กำหนดการตามที่ได้กำหนดไว้ ขอให้ดำเนินการต่อไป แต่ขอให้งดการแสดงความยินดีทุกรูปแบบ เช่น การจัดเลี้ยงฉลองแสดงความยินดีกับบัณฑิต การร้องเพลงเชียร์ (ทุกรูปแบบ) การติดดอกไม้ การประดับดอกไม้
 • ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยงดเนคไทสีเขียว เปลี่ยนเป็นเนคไทยสีดำ
 • ให้ติดตามข้อมูลแนวการปฏิบัติต่อไป ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากเว็บไซต์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 หรือทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ล่าสุด ประกาศด่วนที่สุด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเลื่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะกลุ่มที่ 4 จากวันที่ 27 ต.ค. เป็นวันที่ 29 ต.ค. เนื่องจากตรงกับวันพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15) และวันที่ 24, 25, 26, และ 28 ตุลาคม 2559 กำหนดการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://campus.campus-star.com/acnews/21644.html

————————————-

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2559

บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเลื่อนกำหนดการฝึกซ้อม ได้แก่ ซ้อมรวม วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ส่วนวันพิธีนั้นแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้

 • วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นิติศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา รวม 1,686 คน, กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวม 1,728 คน
 • วันอาทิตย์ที่ 13 พ.ย. 2559 ประกอบด้วย กลุ่มที่ 3 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทันตแพทยศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รวม 1,800 คน, กลุ่มที่ 4 วาสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สหเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยฯ ปรีดี พนมยงศ์ รวม 839 คน, กลุ่มที่ 5 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต รวม 2,009 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://campus.campus-star.com/education/21685.html

————————————-

4. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นี้ โดบรอบเช้า 6.00 และรอบบ่าย 10.30 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล. ทางสถาบันขอให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมก่อน ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.pr.kmitl.ac.th

 • กำหนดการฝึกซ้อมย่อย : วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ วิทยาเขตฯ ห้องดาวดึงส์ และสจล. วันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ สถานที่ตามที่คณะกำหนด
 • กำหนดการวันถ่ายภาพหมู่ : วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 7.00 น.
 • กำหนดการวันซ้อมใหญ่ : วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 รอบเช้า 6.00 และ รอบบ่าย 10.30 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สจล.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษา KMITL

————————————-

5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ 8 แห่ง

ได้แก่ ราชภัฏเชียงใหม่, ราชภัฏเชียงราย, ราชภัฏลำปาง, ราชภัฏอุตรดิตถ์, ราชภัฏกำแพงเพชร, ราชภัฏนครสวรรค์, ราชภัฏพิบูลสงคราม และราชภัฏเพชรบูรณ์

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27-30 ตุลาคม 2559 นั้น บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรเขตภาคเหนือออกไปก่อน หากมีการกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาฯ ใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://campus.campus-star.com/education/21503.html

6. มหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวนประมาณ 35,675 คน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมืองฯ จ.สกลนคร ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2559 และระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ออกไปก่อน และจะทรงกำหนดวันในการพระราชทานปริญญาบัตรให้ภายหลังต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏอุบลฯ

————————————-

7. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ตามที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้กำหนดวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2558 วันซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตร และวันอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรม ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2559 นั้น บัดนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรฯ ออกไปก่อน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จึงขอเลื่อนกำหนดการวันรับพระราชทานประกาศบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 และวันซ้อมใหญ่ ในวันที่ 29 และ 31 ต.ค. 2559 ออกไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เฟซบุ๊ก แผนกบริการการศึกษา เนติบัณฑิตยสภา

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ก่อนหน้านี้ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง แจ้งให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เป็นครั้งที่ 51 ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการเลื่อนวันเสด็จฯ แทนพระองค์ดังกล่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www3.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ยังคงกำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ตามเดิม ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เฟซบุ๊ก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชทานปริญญาบัตร

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้ประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดการดังนี้

 • การฝึกซ้อมคณะวิชา วันที่ 23-26 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น.
 • การฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่ วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 6.00-17.00 น.
 • การฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 6.00-17.00 น.
 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ภาคเช้า-บ่าย) วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 6.00-17.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : เฟซบุ๊ก Silpakorn University

ภาพประกอบจาก https://www.crru.ac.th/showNEWS.php?topic_id=867