พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส รับปริญญา

ม.มหาสารคาม เตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 14-15 ธ.ค. 63

Home / วาไรตี้ / ม.มหาสารคาม เตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 14-15 ธ.ค. 63

ผู้แทนสำนักพระราชวัง และผู้แทนกรมราชองครักษ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เตรียมความพร้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ปี 2563

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่และประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมราชองครักษ์ นำโดย พลตรี ฉกาจ ประสงค์ รออ.904/905 หัวหน้าคณะ ตรวจพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ปี 2563

จากนั้น ผู้แทนสำนักพระราชวังและหัวหน้าส่วนราชการ หลายหน่วยงานได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือการเตรียมพร้อมการจัดงาน ทั้งด้านสถานที่ การอำนวยความสะดวกต่างๆ มาตรการแนวทางป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด การจราจร รวมถึงเส้นทางการเสด็จ ส่วนความชัดเจนในด้านต่างๆ นั้น จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งในหลายๆ ฝ่าย เพื่อความเป็นระเบียบครบถ้วน และทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

ติดตามข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ เว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม activity.msu.ac.th และเพจ MSU.Congratulations

เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ปี 2563

บรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)

บรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)

มมส เตรียมจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มมส ปี 2563

บรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)

ม.มหาสารคาม

บทความแนะนำ