ภาพบรรยากาศ ม.มหาสารคาม มมส ลอยกระทง

นิสิต ม.มหาสารคาม จัดใหญ่ ขบวนแห่ลอยกระทง สืบสานประเพณี ประจำปี 2563

Home / กิจกรรม / นิสิต ม.มหาสารคาม จัดใหญ่ ขบวนแห่ลอยกระทง สืบสานประเพณี ประจำปี 2563

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) ร่วมกับ สโมสรนิสิตทุกคณะ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด ” มอน้ำชีเอ้กระทงงาม โฮมกันสมมาน้ำ งดงามวัฒนธรรมเมืองสี่ภาค” – ชม ภาพบรรยากาศงานลอยกระทง มมส 63

ภาพบรรยากาศงานลอยกระทง มมส 63

ในปีนี้ได้ตั้งริ้วขบวน ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 19 คณะ มีขบวนบุปผชาติ ขบวนเกียรติยศ ขบวนแห่งวัฒนธรรมสี่ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำ และวัฒนธรรมประเพณี ขบวนกระทงเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และขบวนสืบสานประเพณีลอยกระทง ตั้งอยู่บริเวณอาคารพลศึกษา จากนั้นเคลื่อนขบวนผ่านพลาซ่า ตลาดน้อย เลี้ยงขวาไฟแดง ผ่านหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพื้นที่จัดงานลานจอดรถข้างอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์

และในช่วงเย็น รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก และรางวัลประกวดขบวนแห่วัฒนธรรมสมมาน้ำ 4 ภูมิภาค ก่อนที่จะนำนิสิต บุคลากร ผู้ร่วมงานประกอบพิธีสมมาบูชาพระแม่คงคา และลอยกระทง บริเวณสระน้ำหน้าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขบวนแห่ลอยกระทง ม.มหาสารคาม สืบสานประเพณี ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศงานลอยกระทง มมส 63

ลอยกระทง มมส 2563

ภาพบรรยากาศงานลอยกระทง ม.มหาสารคาม 63

องค์การนิสิต 2563

องค์การนิสิต 2563

วัฒนธรรมด้ามขวานไทย

วัฒนธรรมด้ามขวานไทย

บรรยากาศตอนค่ำ งานลอยกระทง มมส 63

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

ภาพบรรยากาศ งานลอยกระทง ม.มหาสารคาม 2563

ภาพบรรยากาศ งานลอยกระทง ม.มหาสารคาม 2563

ภาพบรรยากาศ งานลอยกระทง ม.มหาสารคาม 2563

นายธงฉาน บุดดา นายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า การลอยกระทง เป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

การจัดงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักคือ ประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกวดริ้วขบวนแห่วัฒนธรรมสมมาน้ำเมืองสี่ภาค ออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยผู้ประกอบการนิสิต การแสดง MSU The Show Must Go On

บทความแนะนำ