การจัดอันดับ มมส

ม.มหาสารคาม ติดโผ TOP 10 ในไทย – มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2020

Home / วาไรตี้ / ม.มหาสารคาม ติดโผ TOP 10 ในไทย – มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2020

นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับการรายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Ranking (RUR) ปี 2020 โดยสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ตั้งอยู่ที่ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

ม.มหาสารคาม ติดโผ TOP 10 ในไทย

มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2020

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ในปี ค.ศ.2020 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ TOP 10 ของประเทศไทย และอันดับที่ 766 ของโลก ซึ่งมีอันดับดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปี ค.ศ.2018 อยู่ในอันดับที่ 779 ของโลก) การจัดอันดับมีตัวชี้วัด 20 ตัวชี้วัด ใน 4 ด้าน คือ ด้านการสอน (Teaching) การวิจัย (Research) ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) และ ด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ได้มีส่วนสำคัญในผลแห่งความสำเร็จที่ปรากฏใน Ranking นี้

ม.มหาสารคาม ติดโผ TOP 10 ในไทย - มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 2020

สำหรับ Round University Ranking (RUR) เป็นการจัดอันดับโดย RUR Rankings Agency ได้เริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) โดยบริษัท Clarivate Analytics ซึ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับที่เว็บไซต์ http://roundranking.com/ สำหรับผลการจัดอันดับที่ 1 ของโลก ได้แก่ Harvard University และ อันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 339 ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทความแนะนำ