การรับน้อง ม.มหาสารคาม มมส รับน้องสร้างสรรค์

ภาพบรรยากาศ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ ม.มหาสารคาม

Home / วาไรตี้ / ภาพบรรยากาศ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ ม.มหาสารคาม

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องใหม่ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปีนี้ องค์การนิสิต ชมรมกลุ่มนิสิต สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นจามรี 12 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่องาน “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมน่ารัก บรรยากาศอบอุ่น อีกทั้งยังได้เห็นวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญด้วย

ผูกแขนรับขวัญน้องใหม่ ม.มหาสารคาม

วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. องค์การนิสิต ชมรมกลุ่มนิสิต สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ รุ่นจามรี 12 ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้ชื่องาน “โฮมขวัญน้องจ่องสายแนน ผูกเอาแขน ว่ามาเย้อขวัญเอ้ย”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายจิรยุทธ์ สุดสังข์ รักษาการนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตใหม่กว่า 9,000 คนเข้าร่วม ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งยังมีกิจกรรมภายในงานที่ทำให้ได้เห็นถึง วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานด้วย ดังต่อไปนี้

ชมลำล่อง/อัญเชิญตราโรจนากร/ขบวนธงประจำมหาลัย/อัญเชิญบายศรีและเครื่องคายขบวนนางรำ ฯลฯ

กิจกรรมภายในงานมีมากมายและสวยงาม ได้แก่ ชมลำล่องแสดงความยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ โดยหมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ปีพุทธศักราช 2536 ขบวนอัญเชิญบายศรี, ขบวนอัญเชิญตราโรจนากร, ขบวนธงประจำมหาวิทยาลัย ธงประจำคณะและวิทยาลัย, ขบวนอันเชิญพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก, ขบวนอัญเชิญบายศรีและเครื่องคายขบวนนางรำ, และการแสดงต้อนรับ จากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายบุญมี เครือพันธ์ ให้เกียรติเป็นพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญด้วย

 

ความสำคัญของ พิธีบายศรีสู่ขวัญ – ความเชื่อและจิตใจของมนุษย์

สำหรับพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของชาวอีสาน เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและจิตใจของมนุษย์ ประกอบขึ้นเพื่อให้เกิดขวัญอีกทั้งกำลังใจที่ดี การดำเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทุกอย่าง จึงมีพิธีบายศรีสู่ขวัญควบคู่กันไปเสมอ เป็นการเรียกพลังทางจิต ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้ การสู่ขวัญช่วยทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขราบรื่น มีโชคลาภ และอาจ ดลปรารถนาให้ผู้ที่เคราะห์ร้ายพ้นจากสรรพเคราะห์ทั้งปวง

ทั้งนี้องค์การนิสิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นความสำคัญในพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามของชาวอีสานมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้นิสิตใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมการบายศรีสู่ขวัญและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามชาวอีสาน

นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่นิสิตใหม่ ให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี ในการใช้ชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสานผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญ ได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อความสามัคคีและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง นิสิตรุ่นพี่ บุคลากร คณาจารย์ ตลอดจนมีความภูมิใจ ในการที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบคุณภาพจาก: Mahasarakham University/บุณฑริกา ภูผาหลวง และ อภิราม ทามแก้ว / ภาพมุมสูง: จิรศักดิ์ วงพรมบุตร และ พงศธร ทิพย์โกมล ข่าวจาก : บุณฑริกา ภูผาหลวง / องค์การนิสิต

บทความแนะนำ