kku การรับน้อง ภาพเก่า

ย้อนชมภาพบรรยากาศ รับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีต

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / ย้อนชมภาพบรรยากาศ รับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,500 ไร่ มีทั้งหมด 25 คณะวิชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 นับเป็นเวลาเกือบ 50 ปีแล้ว ที่ก่อตั้งขึ้น ผลิตบัณฑิตที่มี่คุณภาพออกไปมากมาย ศิลปิน ดาราที่เป็นศิษยเก่าที่นี่ก็มีหลายคนเลยค่ะ อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์, รุจ เดอะสตาร์, ดิม Tattoo Colour เป็นต้น

วันนี้เรามีภาพการ “รับน้องใหม่” ในอดีต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาพบรรยากาศมุมต่างๆ ในมหาลัยบางส่วน มาให้ได้ชมกันค่ะ ไปดูกันสิว่าในอดีตการรับน้องใหม่จะแตกต่างจากปัจจุบันมากหรือเปล่า ?

รวมภาพ รับน้องใหม่ ม.ขอนแก่นในอดีต

ขอบคุณภาพจาก::หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

1.ปี 2526 ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

2

2.รอรับน้องที่สถานีรถไฟขอนแก่น

3

3.ตั๋วรถไฟน้องใหม่ ม.ขอนแก่น ปี 2519

4

4.KKU Runaway Train รับน้องรถไฟ ม.ขอนแก่น

5

5.ปี 2541 ปริญญาบัตร และเสื้อครุย

6

6.ปี 2517 ในหลวงทรงให้นักศึกษาเข้าเฝ้าฯด้านหลังศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม ” ถ้าประเมินสถิติแล้วจะเห็นว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา ๑ คน ใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่ นับว่าผู้สำเร็จการศึกษานี้มีราคาแพงสมควรที่จะได้ปฏิญาณว่า จะทำทุกสิ่งทุกอย่างช่วยส่วนรวม ประเทศชาติ ” กระแสพระราชดำรัชพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พุธศักราช ๒๕๑๗

7

7.ห้องสมุด KKULibrary 37 ปีที่แล้ว

8

8.หอพักนักศึกษาที่ 3 และ 7 นศ. อยู่ได้ 340 คน

9

9.ป้ายมหาลัย ม.ขอนแก่น ในอดีต

10

10.ภาพการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ปี 2518

11

11.อภิปรายการเมืองไทยกับการเลือกตั้ง ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2531

12

12. รถบัส มข. ในปี 2533

(อ่านข้อมูล ม.ขอนแก่นเพิ่มเติม คลิก)

ขอบคุณภาพจาก: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความแนะนำ