kku ภาพเก่า รับน้อง

ย้อนชมภาพบรรยากาศ รับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีต

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / ย้อนชมภาพบรรยากาศ รับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอดีต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5,500 ไร่ มีทั้งหมด 25 คณะวิชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 นับเป็นเวลาเกือบ 50 ปีแล้ว ที่ก่อตั้งขึ้น ผลิตบัณฑิตที่มี่คุณภาพออกไปมากมาย ศิลปิน ดาราที่เป็นศิษยเก่าที่นี่ก็มีหลายคนเลยค่ะ อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์,รุจ เดอะสตาร์,ดิม Tattoo Colour เป็นต้น วันนี้เรามีภาพการ “รับน้องใหม่” ในอดีต ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาพบรรยากาศมุมต่างๆ ในมหาลัยบางส่วนมาให้ได้ชมกันค่ะ ไปดูกันสิว่าในอดีตการรับน้องใหม่ จะแตกต่างจากปัจจุบันมากหรือเปล่า? (อ่านข้อมูล ม.ขอนแก่นเพิ่มเติม คลิก)

รวมภาพ รับน้องใหม่ ม.ขอนแก่นในอดีต

ขอบคุณภาพจาก::หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

1.ปี 2526 ต้อนรับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ที่สถานีรถไฟขอนแก่น

2
2.รอรับน้องที่สถานีรถไฟขอนแก่น

3
3.ตั๋วรถไฟน้องใหม่ ม.ขอนแก่น ปี 2519

4
4.KKU Runaway Train รับน้องรถไฟ ม.ขอนแก่น

5
5.ปี 2541 ปริญญาบัตร และเสื้อครุย

6
6.ปี 2517 ในหลวงทรงให้นักศึกษาเข้าเฝ้าฯด้านหลังศาลาพระราชทานปริญญาบัตรเดิม ” ถ้าประเมินสถิติแล้วจะเห็นว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษา ๑ คน ใช้งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นงบประมาณแผนดินเป็นส่วนใหญ่ นับว่าผู้สำเร็จการศึกษานี้มีราคาแพงสมควรที่จะได้ปฏิญาณว่า จะทำทุกสิ่งทุกอย่างช่วยส่วนรวม ประเทศชาติ ” กระแสพระราชดำรัชพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พุธศักราช ๒๕๑๗

7

7.ห้องสมุด KKULibrary 37 ปีที่แล้ว

8
8.หอพักนักศึกษาที่ 3 และ 7 นศ. อยู่ได้ 340 คน

9
9.ป้ายมหาลัย ม.ขอนแก่น ในอดีต

10
10.ภาพการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ปี 2518

11
11.อภิปรายการเมืองไทยกับการเลือกตั้ง ณ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2531

12
12. รถบัส มข. ในปี 2533