swu การรับน้อง กิจกรรมรับน้อง ทีมมศว รับน้องสร้างสรรค์ เฟรชชี่

สนุก ประทับใจ ภาพบรรยากาศ โครงการอัตลักษณ์ 62 Day 0 – ทีมมศว

Home / วาไรตี้ / สนุก ประทับใจ ภาพบรรยากาศ โครงการอัตลักษณ์ 62 Day 0 – ทีมมศว

เป็นประจำในทุกปีที่เราจะได้เห็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่จากรั้วมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็จะพาทุกคนมารู้จักกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สุดสร้างสรรค์กันค่ะ นั่นก็คือ โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประจำปีการศึกษา 2562

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการอัตลักษณ์ 62 Day 0

จัดขึ้นโดย ส่วนกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต เป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ กับกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน ได้รับรู้และพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ครบทั้ง 9 ประการ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้นิสิตมีพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีความสามารถในการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการอัตลักษณ์ 62 Day 0

กิจกรรมภายในโครงการ มีดังนี้

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ หรือ จิตอาสา และกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร
3. กิจกรรมไหว้ครู
4. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

ทั้งนี้ น้อง ๆ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมแต่ละวัน ตั้งแต่วันที่ 4-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้ที่ : https://news.swu.ac.th/ และกิจกรรมในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา แคมปัส-สตาร์ ก็มีภาพบรรยากาศกิจกรรมเตรียมความพร้อมของเหล่านิสิตน้องใหม่จากรั้ว มศว มาฝากกันด้วยค่ะ

ภาพบรรยากาศ โครงการอัตลักษณ์ 62 Day 0

ทีมมศว

ทีมมศว

ทีมมศว

ทีมมศว

นิสิตใหม่ นนน กรภัทร์ เกิดพันธุ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทีมมศว

นิสิตใหม่ แจ็คกี้ จักริน กังวานเกียรติชัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทีมมศว

ทีมมศว

ทีมมศว

ทีมมศว

ทีมมศว

รวมภาพ โครงการอัตลักษณ์ 62 Day 0

ขอบข้อมูลและภาพจาก Facebook : PRswu

บทความที่น่าสนใจ