กิจกรรมรับน้อง มมส

กิจกรรมลอดซุ้ม ประเพณีน้องใหม่ มมส Freshy Day & Night ในชื่อ MSU FRESHMEN 2019

Home / กิจกรรม / กิจกรรมลอดซุ้ม ประเพณีน้องใหม่ มมส Freshy Day & Night ในชื่อ MSU FRESHMEN 2019

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ Freshy Day & Night ภายใต้ชื่องาน MSU FRESHMEN 2019 เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นจามรี 12 เชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง แต่เนื่องจากวันนี้สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีฝนตกตลอดเวลา จึงได้จัดกิจกรรมทั้งหมดภายในอาคารพลศึกษา เพื่อความปลอดภัยของน้องใหม่เป็นสำคัญ

กิจกรรมลอดซุ้ม ประเพณีน้องใหม่ มมส

งาน Freshy Day & Night ภายใต้ชื่อ MSU FRESHMEN 2019

วันนี้ (24 สิงหาคม 2562 ) องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ Freshy Day & Night ภายใต้ชื่องาน ” MSU FRESHMEN 2019 ” มีรูปแบบในการจัดซุ้มทั้งหมด 6 ซุ้ม หรือ 6 ฐานที่จะให้ข้อมูลความรู้และความสนุกสนานให้กับน้องใหม่ ในวันนี้ได้ปรับแผนการลอดซุ้มจากเดิมที่ใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารพลศึกษา เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ปรับเปลี่ยนให้ผู้นำแต่ละซุ้ม ขึ้นมาอธิบาย ให้ความรู้ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้มีความสุข ความสนุกอยู่บนเวทีภายในอาคารพลศึกษาแทน

MSU FRESHMEN 2019

ซึ่งประกอบด้วย

ฐานอธิบายภาพรวมของคำว่า MSU FOR ALL การเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ บนฐานความรู้และทักษะวิชาชีพและทางสังคม ตลอดจนมี จิตสาธารณะ ด้วยการเป็นที่พึ่งของผู้อื่นสอดรับกับปรัชญามหาวิทยาลัย คือผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน , ฐานให้ความรู้ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัย , ฐานให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม , ฐานให้ความรู้เรื่องสวัสดิภาพ , ฐานให้ความรู้เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของ มมส ประกอบด้วย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ , ต้นไม้ , ความหมายธงมหาวิทยาลัย ธงประจำรุ่นต่าง ๆ 4 รุ่น และความหมายของตราโรจนากร ปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และฐานให้ความสนุกและความบันเทิงตลอดจนของรางวัล จากผู้สนับสนุนกิจกรรม

ซึ่งมีรุ่นพี่แต่ละคณะ/วิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับภายในอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดช่วงเวลา 07.00 น. ถึง เวลา 11.00 น.

กิจกรรมลอดซุ้ม ประเพณีน้องใหม่ มมส.

กิจกรรมลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ มมส

กิจกรรมลอดซุ้มประเพณีน้องใหม่ มมส.

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการให้นิสิตใหม่ รุ่น จามรี 12 ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สืบทอดและปฏิบัติต่อกันมา เพื่อให้นิสิตใหม่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่ และคณาจารย์ ให้มีความรักความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสถาบัน ชูภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย และทำให้นิสิตใหม่กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนอีกด้วย