บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

ม.ราชภัฎ เขตภาคเหนือ ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ราชภัฎ เขตภาคเหนือ ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ ประกาศเลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 27-30 ตุลาคม 2559 ออกไปก่อน

ประกาศ! เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฎ เขตภาคเหนือ

ม.ราชภัฎ เขตภาคเหนือ ประกาศเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง อันได้แก่ ราชภัฏเชียงใหม่, ราชภัฏเชียงราย, ราชภัฏลำปาง, ราชภัฏอุตรดิตถ์, ราชภัฏกำแพงเพชร, ราชภัฏนครสวรรค์, ราชภัฏพิบูลสงคราม และราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ประกาศทางเว็บไซต์ congratulations.cmru.ac.th ว่า

“จากเดิมที่มีกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในวันที่ 27-30 ตุลาคม 2559 นั้น จึงขอแจ้งมาเพื่อให้ทราบกันว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ขอเลื่อนออกไปก่อน ถ้าหากมีการกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาฯ ใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป”

—————————————————

ข้อมูลและภาพจาก : http://www.congratulations.cmru.ac.th/index.php