มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับปริญญา

ประกาศ! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลื่อนรับปริญญาเร็วขึ้น

Home / ข่าวการศึกษา / ประกาศ! มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลื่อนรับปริญญาเร็วขึ้น

ประกาศจากหน่วยราชการในพระองค์ แจ้งเรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เลื่อนวันพระราชทานให้เร็วขึ้น!!

กำหนดการ  รับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TU

ประกาศจากหน่วยราชการในพระองค์ แจ้งเรื่อง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เลื่อนวันพระราชทานปริญญาให้เร็วขึ้น!!

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนวันเสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จากเดิมวันอาทิตย์ที่ 20 และ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ทั้งภาคเช้าและบ่าย เลื่อนวันเสด็จเป็นวันเสาร์ที่ 12 และวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. และ 19.00 น.

ที่มา:: Somkit Lertpaithoon