มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Home / academy / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ประวัติ… See More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2

 


ประวัติ
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “เทคนิคไทย-เยอรมัน” ก่อนจะยกฐานะเป็น “วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ” ในปี พ.ศ. 2507 และ “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ” ในปี พ.ศ. 2514 ต่อมาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้งสามวิทยาเขตได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปี พ.ศ. 2529 โดยมีอำนาจบริหารอิสระจากกัน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่
1. วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. วิทยาเขตปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
3. วิทยาเขตระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ตราประจำมหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระมหาพิชัยมงกุฎ” ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

ประดูแดง ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
“ต้นประดู่แดง” เป็นไม้เนื้อแข็ง ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของสถาบัน กิ่งมีลักษณะโน้มลงแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นไม้ป่าแสดงถึงความสามารถของบัณฑิตที่สามารถดำรงคงอยู่ได้อย่างอดทนแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ดอกมีสีแดงเข้มเหมือนหมากสุก ซึ่งตรงกับสีประจำมหาวิทยาลัย และจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสถาบันคือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ของทุกปี เปรียบคล้ายกับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้ายที่ใกล้จะสำเร็จการซึ่งตรงกับต้นประดู่แดงที่กำลังจะออกดอก เป็นดอกประดู่แดงทีมีความสวยงามและทน

สีประจำมหาวิทยาลัย
สีแดงหมากสุก  : สีแสดเป็นสีประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่สถาบันอัญเชิญมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย

วิทยาเขต และสถานที่ตั้ง
1. กรุงเทพมหานคร

ตั้งอยู่ที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 87 ไร่ 3 งาน 60.77 ตารางวา มีอาคารรวมทั้งสิ้น จำนวน 37 หลัง (ไม่รวมอาคารย่อย) ประกอบด้วย อาคารเรียน จำนวน 19 หลัง อาคารสำนักงาน จำนวน 7 หลัง และอาคารอื่นๆ จำนวน 11 หลัง นอกจากนี้ยังมีอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ อาคารปฏิบัติการเฉพาะทาง และห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา เคมี และไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาคารวิทยาลัยนานาชาติ
2. ปราจีนบุรี
ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,809 ไร่ 59 ตารางวา มีอาคารเรียน 2 หลัง คณะอาคารสำนักงาน 1 หลัง และอาคารอื่นๆ 8 หลัง และมีอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 3 หลัง
3. ระยอง
กำลังก่อสร้างบนที่ดินประมาณ 100 ไร่เศษ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 20 กิโลเมตร และได้มีการสำรองที่ดิน เพื่อการขยายพื้นที่อีก 200 ไร่ โดยการก่อสร้างจะเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี และอาคารเรียนรวม ซึ่งคาดว่าอาคารทั้ง 2 หลังนี้จะแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2556 อาคารเรียนรวมได้รับรางวัลการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ : King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
ชื่อย่อ : มจพ. / KMUTNB
คติพจน์ : พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปนา : พ.ศ. 2502 (โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ) และ 24 เมษายน พ.ศ. 2514 (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า)
ประเภท : มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล
เว็บไซต์ : www.kmutnb.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/pages/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/309806765891971?ref=ts&fref=ts

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less

ชิลเอ้าท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้