กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2562

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนมิถุนายน 2562

CAMPUS CALENDAR JUNE 2019

1-28 JUN

หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการเรื่อง “จุฬาฯ จารึก : ภาพฉายจุฬาฯ” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 มิถุนายน 2562 ณ โถงชั้น 1 ตึกจักรพงษ์

1-30 JUN

หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมต่างๆ สำหรับบุคคลทั่วไป ตลอดเดือน มิถุนายน 2562

8 JUN

Raffles Open House 2019 เปิดบ้านต้อนรับผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ ดีไซน์ มารับประสบการณ์ใหม่ๆ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

8-28 JUN

ค่ายวิศวบริการ ครั้งที่ 30 (Engineering Service #30) ตั้งแต่วันที่ 8-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13-14 JUN

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน SAMIC THE 6TH SOCIAL SCIENCES, ARTS AND MEDIA INTERNATIONAL CONFERENCE 2019 ณ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

15-30 JUN

โครงการกุญแจวิทยาศาสตร์ Science Access ครั้งที่ 20 วันที่ 15 มิ.ย.-7 ก.ค. ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

22 JUN

Green & Low Carbon Run (วิ่งลดโลกร้อน) ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์-โครงการนอร์ธ ปาร์ค หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

27 JUN

27 มิถุนายน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

30 JUN

เดิน-วิ่ง มรภ. พระนครครั้งที่ 1 (ชัยบาดาลพิพัฒน์) ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพฯ

30 JUN

งานวิ่งการกุศล CPF-VET Run 2019 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.73

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR