การประกวด การแข่งขัน กิจกรรมมหาวิทยาลัย

รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

Home / กิจกรรม / รวมงานประกวด แข่งขัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

CAMPUS EVENT JULY 2019

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 320,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 02-942-7620, 02-942-7626 โทรสาร 02-942-7621 E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com

ประกวดวาดภาพ “I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ”

Sakura Products (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานกับศิลปินแต่ละทีม และได้ร่วมทริปไปญี่ปุ่นกับเหล่าศิลปิน รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2562 ติดต่อสอบถาม 080-596-3338 FB : SakuraProductThailand

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย”

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “บวร ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย” ในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานฯ และทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานถึง 31 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทร. 082-796-1670-1 หรือ 02-118-6953 FB : intouchstation Line ID : Jintanakarn.intouch

แข่งขัน “GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ GNSS ASIA ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand” ชิงเงินรางวัลกว่า 115,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2562 ติดต่อสอบถาม 099-049-0009 คุณ Thotsawat

ประกวด รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 : National Innovation Awards 2019” ชิงพระบรมรูป “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พร้อมจารึกชื่อผลงานและเจ้าของผลงาน เงินรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถาม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทรศัพท์ 02-017-5555 ต่อ 304 E-mail : Awards@nia.or.th

ประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ”นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักพัฒนาอิสระ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ในโครงการ U ME IDEA ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 ติดต่อสอบถาม โทร. 02-201-6392-3 www.umeidea.net FB : umeideas

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 “ThaiHealth Inno Awards 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการวันนี้ – 19 กรกฎาคม 2562 (ไม่เกิน 18.00 น.) ติดต่อสอบถาม FB : thaihealth

ประกวด Clip VDO “งาน Photo Fair 2019”

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO “งาน Photo Fair 2019” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และเข้าร่วมงาน Photo Fair ในวันพิธีเปิด ส่งผลงาน Clip VDO ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. – 29 ก.ย. 62 และเริ่มนับยอดไลค์ จากแฟนเพจสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ที่ทางสมาคมฯ ได้นําออกเผยแพร่ ติดต่อสอบถาม โทร. 02-803-7570-1, 02-061-1133

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.74

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR