การแข่งขัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทำอาหาร

นศ.ราชมงคลพระนคร คว้าทองแดง การประกอบอาหาร ระดับอาเซียน

Home / กิจกรรม / นศ.ราชมงคลพระนคร คว้าทองแดง การประกอบอาหาร ระดับอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภานุพงศ์ ใยยอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญทองแดง สาขาการประกอบอาหาร (Cooking) ในการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 (WorldSkills ASEAN Singapore 2023) โดยการแข่งขันประเภทดังกล่าว มีผู้แข่งขันจำนวน 12 ทีม จาก 7 ประเทศในอาเซียน ณ Singapore Expo สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

นศ.ราชมงคลพระนคร คว้าทองแดง

การประกอบอาหาร ระดับอาเซียน

ภานุพงศ์ ใยยอง หรือ ตาเชนทร์ เล่าว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียนมีความท้าทายอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงเวลาในการเตรียมตัวก่อนแข่งขัน การรังสรรค์เมนูและรสชาติใหม่ ๆ รวมถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

ดังนั้นการเก็บตัวก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาฝีมืออย่างจริงจัง โดยมีเชฟที่มีประสบการณ์และอาจารย์ผู้สอน คอยให้คำแนะนำในการเตรียมตัว เรียนรู้คุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละประเภทมีรสชาติ เอกลักษณ์เป็นอย่างไรบ้าง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันต้องฝึกใช้งานจริง รวมถึงต้องศึกษากติกาและโจทย์ของการแข่งขัน เพื่อเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด

ทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง 3 อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าร่วม ด้วยช่วงเวลาที่มีอย่างจำกัดบางเทคนิคของการทำอาหารจึงต้องอาศัยความรู้จากในห้องเรียน เช่น วิชาการทำอาหารยุโรปเข้ามาช่วยเติมทักษะในบางส่วน เมื่อเข้าสู่การแข่งขันมีการแบ่งการแข่งออกเป็น 3 โมดูล ซึ่งในแต่ละโมดูลจะมีรายละเอียดงานที่แตกต่างกันออกไป

อาทิ โมดูลที่ 1 ผู้แข่งขันต้องรังสรรค์เมนู จำนวน 3 เมนู โดยผู้จัดการแข่งขัน เป็นผู้กำหนดเมนูและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น ทาร์ตฟักทองเสิร์ฟกับซอสครีมตะไคร้หมักมะเขือเทศเชอรี่และแตงกวา โมดูลที่ 2 กล่องสัตว์ทะเลปริศนา โมดูลที่ 3 การทำซุป ซึ่งผู้แข่งขันนอกจากต้องประกอบรสชาติอาหารออกมาอร่อย และมีรสชาติที่แตกต่างจากคู่แข่ง ดังนั้นในระหว่างการแข่งขันจึงต้องอาศัยสมาธิ และประสบการณ์ ผสมผสานกับความรู้ถ่ายทอดผ่านเมนูอาหาร

ภานุพงศ์ เล่าต่อว่า การได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองมาแข่งขันในเวทีระดับชาติ และขอบคุณอาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่สนับสนุน ผลักดันเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิต ทั้งในการเรียน การทำงานในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้แข่งขันในประเทศอื่น ๆ สำหรับหลาย ๆ คนที่มีความฝันจึงอยากให้กล้าที่จะคิดและลงมือทำ เพื่อไปให้ถึงฝั่ง แม้ครั้งแรกจะไม่สมหวังก็ต้องมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองไปเรื่อย ๆ

ฉวีวรรณ/ข่าว