การประนอมข้อพิพาทจำลอง การแข่งขัน ทนายความ นิติกร

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2

Home / กิจกรรม / สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2

ด้วย THAC (ที เอช เอ ซี) สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดการแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลอง (National Mediation Competition) ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท โดยเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ประนอม และเน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ “ผู้ประนอม” ไม่จำเป็น / จำกัด ว่าต้องเป็นทนายความ หรือนักกฎหมายเท่านั้น และชี้ให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประนอมข้อพิพาท

การประนอมข้อพิพาทจำลอง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2

รายละเอียดการสมัคร

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยไม่จำกัดคณะ/ภาควิชา
– ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
– หนึ่งทีมประกอบด้วยสมาชิก 2 คน

*** ขอสงวนสิทธิ์ ผู้เข้าแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ***

รายละเอียด รางวัลการแข่งขัน

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
– รางวัลชมเชย (3 รางวัล) เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล

*** นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน ***

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2

กำหนดการคัดเลือกและประกาศผล

รอบคัดเลือก : ส่งคำตอบเรื่องการประนอมข้อพิพาทจำนวน 2 ข้อ พร้อมใบสมัครภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.

ประกาศผล : การคัดเลือกรอบแรก วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ www.thac.or.th

กำหนดการ : ปฐมนิเทศ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 (เฉพาะทีมที่ผ่านการคัดเลือก)

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วม การแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง (National Mediation Competition) ครั้งที่ 2 สามารถติดตามรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/thac.or.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: panpradap.p@thac.or.th
โทร: 02 018 1615 ต่อ 112
แฟกซ์: 02 018 1632

สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดแข่งขัน การประนอมข้อพิพาทจำลอง ครั้งที่ 2

ผู้ชนะ การประนอมข้อพิพาทจำลอง 2561

นายอุดมทรัพย์ รื่นรมย์ และนายเอเซีย หยุ่นจิตต์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ จากนายรังสี แสงผล รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์

บทความอื่น ๆ