กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมมหาวิทยาลัย ประหยัดน้ำ

ม. มหาสารคาม ร่วมรณรงค์ – “น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด”

Home / กิจกรรม / ม. มหาสารคาม ร่วมรณรงค์ – “น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนนิสิต คณาจารย์ บุคลากรผู้ใช้น้ำ ร่วมกันรณรงค์และประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อรวมพลังฝ่าวิกฤตภัยแล้ง “น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด” หากพบท่อแตกรั่ว รีบแจ้งกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ม. มหาสารคาม ร่วมรณรงค์ “น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันพบว่า น้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สูบจากแม่น้ำชีมีปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีและลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่ร่วมกันรณรงค์ประหยัดน้ำในวันนี้ อนาคตอาจส่งผลกระทบให้การผลิตและจ่ายน้ำให้ผู้ใช้ไม่เพียงพอและขาดความต่อเนื่องได้

ดังนั้น เพื่อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตน้ำน้อยไปได้ ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำทุกคน รวมพลังใช้น้ำประปาในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและรู้คุณค่าด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น ดูแลก๊อกน้ำและอุปกรณ์ใช้น้ำให้ปิดอยู่เสมอ เป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจดูแลอุปกรณ์ใช้น้ำ ท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและแจ้งซ่อมแซมทันทีเมื่อชำรุด

หอพักเชียงยืน

รวบรวมจานชาม ถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ เพื่อล้างครั้งละมากๆ ใช้ภาชนะรองน้ำแทนการเปิดน้ำโดยตรงจากก๊อกน้ำ ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้ รวมถึงควรหมั่นสำรวจระบบประปาภายในบ้านอยู่เสมอด้วยการตรวจสอบก๊อกน้ำ เส้นท่อ และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่ให้มีการรั่วไหล โดยหากตรวจสอบพบท่อประปาแตกรั่ว ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถแจ้งได้ที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043- 754044 โทรศัพท์หมายเลขภายใน 1352

ด้าน นางสาวภัทรทิวา ไตรบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาศัยอยู่ภายในหอพักกันทรวิชัย ซึ่งเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า มีหลายวิธีที่จะทำได้คนละเล็กละน้อย เช่น ไม่เปิดน้ำก๊อกให้ไหลทิ้งขณะแปรงฟัน เห็นน้ำไหลให้รีบปิดก๊อก แจ้งซ่อมเมื่อเห็นท่อน้ำชำรุด เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน นางสาวภัทรทิวา กล่าว //

 

บทความแนะนำ