กิจกรรมมหาวิทยาลัย ข่าวกิจกรรมการศึกษา ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2562

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนกรกฎาคม 2562

CAMPUS CALENDAR JULY 2019

1-7 JUL

“เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16” (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างชาติ เกษตรศาสตร์ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

1-13 JUL

นิทรรศการศิลปะ “ไม่รัก ไม่หลอก กับเรื่องที่ไม่เคยบอกตรงๆ” Untold Stories 1983-2019 เข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 กรกฎาคม 2562 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไท)

5-7 JUL

ค่ายกำยำ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาฯ ในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 JUL

Edu-Run 2019 : รันนิ่ง วิ่งเพื่อน้อง ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

8 JUL

8 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ 64 ปี

10 JUL

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

10-11 JUL

โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2562 ม.เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

12-14 JUL

ค่ายสร้างคน ต้นกล้าโดม ครั้งที่ 11 “Kladome Destiny” ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

14 JUL

วันคัดเลือกทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ภาค กศ.พบ. ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมพิฆเนศวร มรภ.พระนคร

21 JUL

“เดินและวิ่ง สุขกาย เสริมใจ ใส่ธรรม” ครั้งที่ 3 “ก้าวเดินตามรอยธรรมราชา” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.74

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR