ค่าเทอม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรปริญญาตรี

อัปเดตค่าเทอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – ปริญญาตรี

Home / วาไรตี้ / อัปเดตค่าเทอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – ปริญญาตรี

อัปเดตค่าเทอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลที่มีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ, วิทยาเขตปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เปิดสอนทั้งหมด 13 คณะ 2 วิทยาลัย 2 บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ปริญญาตรี, ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ

ค่าเทอม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ – ปริญญาตรี

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในบทความนี้เรามีข้อมูลค่าเทอมคร่าว ๆ มาอัปเดตให้นะคะ

– คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Faculty of Technical Education) – ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (College of Industrial Techonology) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology and Management) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Faculty of Applied Science) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 28,000 บาท

– คณะอุตสาหกรรมเกษตร (Faculty of Agro-Industry) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Engineering and Technology) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (Faculty of Science, Energy and Environment) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration) – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (Faculty of Business and Industrial Development) – ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

– คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (Faculty of Business Administration and Service Industry) – ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 19,000 บาท

– วิทยาลัยนานาชาติ (The International College of KMUTNB) – ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 60,000 บาท

– นักศึกษาหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 25,000 บาท

– นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 60,000 บาท

– นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 80,000 บาท

– นักศึกษาสมทบพิเศษ – ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา 29,000 บาท

น้อง ๆ สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละคณะเพิ่มเติมได้ว่าเรียนอะไรบ้าง >> คลิกที่นี่ 

ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ >> คลิกที่นี่

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

ตราประจำมหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ “พระมหามงกุฏ” ซึ่งเป็นพระบรมราชลัญจกร ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย

“สีแดงหมากสุก” เป็นสีประจำในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยอัญเชิญมาเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย // RGB = #AC3520 // CMYK = 5%, 85%, 85%, 30%

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

“ต้นประดู่แดง” เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความแข็งแกร่งซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย ดอกมีสีแดงเข้มเหมือนหมากสุกซึ่งตรงกับสีประจำมหาวิทยาลัยและจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัย คือ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาพจาก: green_ausadaporn, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok,  kmutnb

บทความแนะนำ