GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2019 GSBภาคใต้ ความสามารถพิเศษ ตัวแทนภาค

รวมภาพ การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคใต้ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

Home / วาไรตี้ / รวมภาพ การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคใต้ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ทราบผลการประกวดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ชนะเลิศตัวแทนภาคใต้ ในการประกวดโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – All Star Talant เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-23 ปี จากทั่วประเทศ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี

การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคใต้ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บตกภาพบรรยากาศในงานรอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ มาฝากกันด้วยค่ะ พร้อมภาพการแสดงของเหล่าผู้แข่งขัน ที่แต่ละคนสวย หล่อ มีความสามารถเก่งกันสุด ๆ ไปเลยค่ะ ถ้าพร้อมไปแล้วไปชมกันได้เลย…

บทความ > ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาคใต้ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

G-01 นางสาว ธัญญา ฟารเดอไซจ์เด้น (ธัญญ่า)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

G-01 นางสาว ธัญญา ฟารเดอไซจ์เด้น (ธัญญ่า)

G-01 นางสาว ธัญญา ฟารเดอไซจ์เด้น (ธัญญ่า)

B-01 นาย รักษ์สกล ชำนาญกิจ (โดโล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

B-01 นาย รักษ์สกล ชำนาญกิจ (โดโล)

B-01 นาย รักษ์สกล ชำนาญกิจ (โดโล)

G-02 นางสาว เกสรา หลอดศิลป์ (ขนมจีน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

G-02 นางสาว เกสรา หลอดศิลป์ (ขนมจีน)

G-02 นางสาว เกสรา หลอดศิลป์ (ขนมจีน)

B-02 นาย ปฐวี ถนอมปฏิญญา (บูม)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

B-02 นาย ปฐวี ถนอมปฏิญญา (บูม)

B-02 นาย ปฐวี ถนอมปฏิญญา (บูม)

G-03 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุมสุวรรณ (ใบตอง)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

G-03 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุมสุวรรณ (ใบตอง)

G-03 นางสาว เสาวลักษณ์ ชุมสุวรรณ (ใบตอง)

B-03 นาย สุชาครีย์ พลรัตน์ (บราวน์)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

B-03 นาย สุชาครีย์ พลรัตน์ (บราวน์)

B-03 นาย สุชาครีย์ พลรัตน์ (บราวน์)

G-04 นางสาว ชรินรัตน์ แซ่ก๊วย (โฟน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

G-04 นางสาว ชรินรัตน์ แซ่ก๊วย (โฟน)

G-04 นางสาว ชรินรัตน์ แซ่ก๊วย (โฟน)

B-04 นาย ชำนาญ วิเศษสิงห์ (เชน)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

B-04 นาย ชำนาญ วิเศษสิงห์ (เชน)

B-04 นาย ชำนาญ วิเศษสิงห์ (เชน)

G-05 นางสาว จิดาภา ช้างประเสริฐ (มายดรีม)

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์

G-05 นางสาว จิดาภา ช้างประเสริฐ (มายดรีม)

G-05 นางสาว จิดาภา ช้างประเสริฐ (มายดรีม)

B-05 นาย ธนาวุฒิ นาคนนท์ (โจ๊กเกอร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

B-05 นาย ธนาวุฒิ นาคนนท์ (โจ๊กเกอร์)

B-05 นาย ธนาวุฒิ นาคนนท์ (โจ๊กเกอร์)

G-06 นางสาว แพรวรุ่ง รักษ์บางบูรณ์ (ควีน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

G-06 นางสาว แพรวรุ่ง รักษ์บางบูรณ์ (ควีน)

G-06 นางสาว แพรวรุ่ง รักษ์บางบูรณ์ (ควีน)

B-06 นาย ศุภชัย อรุณโชติ (ไอซ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

B-06 นาย ศุภชัย อรุณโชติ (ไอซ์)

B-06 นาย ศุภชัย อรุณโชติ (ไอซ์)

G-07 นางสาว กัญธิชา จำปาทอง (ไวน์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

G-07 นางสาว กัญธิชา จำปาทอง (ไวน์)

G-07 นางสาว กัญธิชา จำปาทอง (ไวน์)

B-07 นาย มาตาฮารี ลดากรเวทย์ (รี)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

B-07 นาย มาตาฮารี ลดากรเวทย์ (รี)

B-07 นาย มาตาฮารี ลดากรเวทย์ (รี)

G-08 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ชูดำ (แอรี่)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

G-08 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ชูดำ (แอรี่)

G-08 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ชูดำ (แอรี่)

B-08 นาย สานิต ทับแทน (ปาน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

B-08 นาย สานิต ทับแทน (ปาน)

B-08 นาย สานิต ทับแทน (ปาน)

G-09 นางสาว สุทฑิชา กลับช่วย (ธิชา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

G-09 นางสาว สุทฑิชา กลับช่วย (ธิชา)

G-09 นางสาว สุทฑิชา กลับช่วย (ธิชา)

B-09 นาย ธนพงษ์ เกิดไกร (โบ๊ท)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

B-09 นาย ธนพงษ์ เกิดไกร (โบ๊ท)

B-09 นาย ธนพงษ์ เกิดไกร (โบ๊ท)

G-10 นางสาว พัชชา ชูสีอ่อน (บิว)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สงขลา

G-10 นางสาว พัชชา ชูสีอ่อน (บิว)

G-10 นางสาว พัชชา ชูสีอ่อน (บิว)

B-10 นาย ไวยกรณ์ วงศ์ขาแก้ว (นิวตัน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

B-10 นาย ไวยกรณ์ วงศ์ขาแก้ว (นิวตัน)

B-10 นาย ไวยกรณ์ วงศ์ขาแก้ว (นิวตัน)

G-11 นางสาว ปาลิดา เหล่าแก้ว (น้ำฝน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

G-11 นางสาว ปาลิดา เหล่าแก้ว (น้ำฝน)

G-11 นางสาว ปาลิดา เหล่าแก้ว (น้ำฝน)

B-11 นาย ธนภัทร จารุรักษา (กัปตัน)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

B-11 นาย ธนภัทร จารุรักษา (กัปตัน)

B-11 นาย ธนภัทร จารุรักษา (กัปตัน)

ภาพบรรยากาศการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคใต้ 

GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคใต้ 

GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคใต้ 

GSB GEN CAMPUS STAR 2019

Gallery ภาพการแสดงรอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้

กำหนดการรอบตัดสิน

  • รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร จัดที่ เซ็นทรัลเวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง