GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2019 GSBภาคเหนือ ความสามารถพิเศษ ตัวแทนภาค

ชมภาพ การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

Home / วาไรตี้ / ชมภาพ การแสดงความสามารถพิเศษ ภาคเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ทราบผลการประกวดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ชนะเลิศตัวแทนภาคเหนือ ในการประกวดโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – All Star Talant เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-23 ปี จากทั่วประเทศ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ภาพประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – ภาคเหนือ

และในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บตกภาพบรรยากาศในงานรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ มาฝากกันด้วยค่ะ พร้อมภาพการแสดงของเหล่าผู้แข่งขัน ที่แต่ละคนสวย หล่อ มีความสามารถเก่งกันสุด ๆ ไปเลยค่ะ

>> ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

G-01 นางสาว ธารแก้ว สุขทรัพย์ (น้ำเนย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

G-01 นางสาว ธารแก้ว สุขทรัพย์ (น้ำเนย)

G-01 นางสาว ธารแก้ว สุขทรัพย์ (น้ำเนย)

B-01 นาย ศุภกรณ์ เสาร์ขอ (ท๊อปเทน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

B-01 นาย ศุภกรณ์ เสาร์ขอ (ท๊อปเทน)

B-01 นาย ศุภกรณ์ เสาร์ขอ (ท๊อปเทน)

G-02 นางสาว อธิษฐาน ขัติชีนะ (เพนท์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G-02 นางสาว อธิษฐาน ขัติชีนะ (เพนท์)

G-02 นางสาว อธิษฐาน ขัติชีนะ (เพนท์)

B-02 นาย ชยุต โตวัฒน์นิมิต (ภูมิ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

B-02 นาย ชยุต โตวัฒน์นิมิต (ภูมิ)

B-02 นาย ชยุต โตวัฒน์นิมิต (ภูมิ)

G-03 นางสาว วชิราภรณ์ นันทวาศ (แอปเปิ้ล)

มหาวิทยาลัยพะเยา

G-03 นางสาว วชิราภรณ์ นันทวาศ (แอปเปิ้ล)

G-03 นางสาว วชิราภรณ์ นันทวาศ (แอปเปิ้ล)

B-03 นาย จิรัฏฐ์ เมืองจั่น (นัท)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B-03 นาย จิรัฏฐ์ เมืองจั่น (นัท)

B-03 นาย จิรัฏฐ์ เมืองจั่น (นัท)

G-04 นางสาว นาตาลี สุกีอุระ (นานะ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G-04 นางสาว นาตาลี สุกีอุระ (นานะ)

G-04 นางสาว นาตาลี สุกีอุระ (นานะ)

B-04 นาย นรากรณ์ ชัยรัตน์ (ไอซ์)

มหาวิทยาลัยพะเยา

B-04 นาย นรากรณ์ ชัยรัตน์ (ไอซ์)

B-04 นาย นรากรณ์ ชัยรัตน์ (ไอซ์)

G-05 นางสาว ณัฐปรัชญ์ เลิศรุ่ง (ป่าน)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G-05 นางสาว ณัฐปรัชญ์ เลิศรุ่ง (ป่าน)

G-05 นางสาว ณัฐปรัชญ์ เลิศรุ่ง (ป่าน)

B-05 นาย วุฒิกร เรืองขำ (บาส)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

B-05 นาย วุฒิกร เรืองขำ (บาส)

B-05 นาย วุฒิกร เรืองขำ (บาส)

G-06 นางสาว สุภาลักณ์ เกตุสุจา (นุ๊กนิก)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G-06 นางสาว สุภาลักณ์ เกตุสุจา (นุ๊กนิก)

G-06 นางสาว สุภาลักณ์ เกตุสุจา (นุ๊กนิก)

B-06 นาย ณัฐฐากร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (เฟียต)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

B-06 นาย ณัฐฐากร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (เฟียต)

B-06 นาย ณัฐฐากร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (เฟียต)

G-07 นางสาว สหัสยา จันทร์โส (แป้ง)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G-07 นางสาว สหัสยา จันทร์โส (แป้ง)

G-07 นางสาว สหัสยา จันทร์โส (แป้ง)

B-07 นาย ธนภูมิ ฟองคำ (เบส)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B-07 นาย ธนภูมิ ฟองคำ (เบส)

B-07 นาย ธนภูมิ ฟองคำ (เบส)

G-08 นางสาว วรรณทณี อินช้อย (มายด์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

G-08 นางสาว วรรณทณี อินช้อย (มายด์)

G-08 นางสาว วรรณทณี อินช้อย (มายด์)

B-08 นาย วีระพงศ์ วรรณคำ (บอส)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

B-08 นาย วีระพงศ์ วรรณคำ (บอส)

B-08 นาย วีระพงศ์ วรรณคำ (บอส)

G-09 นางสาว พรทิพา สดใส (ไนซ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

G-09 นางสาว พรทิพา สดใส (ไนซ์)

G-09 นางสาว พรทิพา สดใส (ไนซ์)

B-09 นาย ปรเมศวร์ สุภารังษี (เจเจ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B-09 นาย ปรเมศวร์ สุภารังษี (เจเจ)

B-09 นาย ปรเมศวร์ สุภารังษี (เจเจ)

G-10 นางสาว ดลยา ขันติพิทักษ์ (ตังเม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

G-10 นางสาว ดลยา ขันติพิทักษ์ (ตังเม)

G-10 นางสาว ดลยา ขันติพิทักษ์ (ตังเม)

B-10 นาย ดุลยวัต โวหาร (โอชิ)

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

B-10 นาย ดุลยวัต โวหาร (โอชิ)

B-10 นาย ดุลยวัต โวหาร (โอชิ)

G-11 นางสาว เก้ากันยา ประเทศรัตน์ (เก้า)

มาหวิทยาลัยเชียงใหม่

G-11 นางสาว เก้ากันยา ประเทศรัตน์ (เก้า)

G-11 นางสาว เก้ากันยา ประเทศรัตน์ (เก้า)

B-11 นาย พรเทพ เรืองรัตน์ (เฟิร์ส)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

B-11 นาย พรเทพ เรืองรัตน์ (เฟิร์ส)

B-11 นาย พรเทพ เรืองรัตน์ (เฟิร์ส)

ภาพบรรยากาศการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคเหนือ 

GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคเหนือ 

GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคเหนือ 

GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคเหนือ 

GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคเหนือ 

Gallery ภาพการแสดงรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ

รายละเอียการสมัคร GSB GEN CAMPUS STAR 2019

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเข้าประกวด GSB GEN Campus Star 2019 สามารถเลือกได้ว่าจะส่งใบสมัครมาที่ นิตยสาร Campus Star หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาสมัครได้ตามภูมิภาคที่จัดการประกวดทั้ง 5 ภูมิภาค (โดยที่น้อง ๆ จะต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
  • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส.
  • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิตกับธนาคารออมสิน

กำหนดการรับสมัครทั้ง 5 ภาค

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบคัดเลือก ภาคกลาง 

รอบคัดเลือก ภาคเหนือ

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี : วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562

รอบคัดเลือก ภาคใต้ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช : วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

กำหนดการรอบตัดสิน

  • รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร จัดที่ เซ็นทรัลเวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง