GSB GEN CAMPUS STAR GSB GEN CAMPUS STAR 2019 GSBภาคตะวันออก ความสามารถพิเศษ ตัวแทนภาค

ภาพการแสดงความสามารถพิเศษ 20 คนสุดท้าย ภาคตะวันออก GSB GEN CAMPUS STAR 2019

Home / วาไรตี้ / ภาพการแสดงความสามารถพิเศษ 20 คนสุดท้าย ภาคตะวันออก GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ทราบผลการประกวดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ชนะเลิศตัวแทนภาคตะวันออก ในการประกวดโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – All Star Talant เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-23 ปี จากทั่วประเทศ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ที่ผ่านมา

สวย หล่อ 20 คนสุดท้าย ภาคตะวันออก GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ไม่พลาดที่จะเก็บตกภาพบรรยากาศในงานรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก 20 คนสุดท้าย มาฝากกันด้วยค่ะ พร้อมภาพการแสดงของเหล่าผู้แข่งขัน ที่แต่ละคนสวย หล่อ มีความสามารถเก่งกันสุด ๆ ไปเลยค่ะ จะมีใครกันบ้างนั้น ตามมาดูกันเลย…

G-01 นางสาว ชนิดาภา พงศ์พันธุ์วทัญญู (นิ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

G-01 นางสาว ชนิดาภา พงศ์พันธุ์วทัญญู (นิ)

G-01 นางสาว ชนิดาภา พงศ์พันธุ์วทัญญู (นิ)

B-01 ศุภกฤต วิลาสมงคลชัย (ใช้)

มหาวิทยาลัยบูรพา

B-01 ศุภกฤต วิลาสมงคลชัย (ใช้)

B-01 ศุภกฤต วิลาสมงคลชัย (ใช้)

G-02 ปาลิตา วิศิษฏ์ศักดิ์ (ป้อปปี้)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

G-02 ปาลิตา วิศิษฏ์ศักดิ์ (ป้อปปี้)

G-02 ปาลิตา วิศิษฏ์ศักดิ์ (ป้อปปี้)

B-02 นาย ต้นรัก ประทีปทอง (ต้น)

มหาวิทยาลัยบูรพา

B-02 นาย ต้นรัก ประทีปทอง (ต้น)

B-02 นาย ต้นรัก ประทีปทอง (ต้น)

G-03 นางสาว โสภิดา บุศราคำ (อ้อม)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ ์

G-03 นางสาว โสภิดา บุศราคำ (อ้อม)

G-03 นางสาว โสภิดา บุศราคำ (อ้อม)

B-03 นาย เดชา วัฒนาประดิษฐชัย (เอ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

B-03 นาย เดชา วัฒนาประดิษฐชัย (เอ)

B-03 นาย เดชา วัฒนาประดิษฐชัย (เอ)

G-04 นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองปานพูล (ดนตรี)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

G-04 นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองปานพูล (ดนตรี)

G-04 นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองปานพูล (ดนตรี)

B-04 นาย ณัฐวรรธน์ พันธุมะโอภาส

มหาวิทยาลัย NYFA (Australia)

B-04 นาย ณัฐวรรธน์ พันธุมะโอภาส

B-04 นาย ณัฐวรรธน์ พันธุมะโอภาส

G-05 นางสาว พิมพ์ลภัส ชื่อมณีสวรรค์ (พราว)

มหาวิทยาลัยบูรพา

G-05 นางสาว พิมพ์ลภัส ชื่อมณีสวรรค์ (พราว)

G-05 นางสาว พิมพ์ลภัส ชื่อมณีสวรรค์ (พราว)

B-05 นาย ภูมิรพี สุดาบุตร (ภูมิ)

มหาวิทยาลัยบูรพา

B-05 นาย ภูมิรพี สุดาบุตร (ภูมิ)

B-05 นาย ภูมิรพี สุดาบุตร (ภูมิ)

G-06 นางสาว อักษร ทองเปลว (โรส)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

G-06 นางสาว อักษร ทองเปลว (โรส)

G-06 นางสาว อักษร ทองเปลว (โรส)

B-06 นาย พงษ์พันธุ์ ชอบชน (แบงค์)

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

B-06 นาย พงษ์พันธุ์ ชอบชน (แบงค์)

B-06 นาย พงษ์พันธุ์ ชอบชน (แบงค์)

G-07 นางสาว ชุติญา ลิ้มเจริญ (มิ้งค์)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

G-07 นางสาว ชุติญา ลิ้มเจริญ (มิ้งค์)

G-07 นางสาว ชุติญา ลิ้มเจริญ (มิ้งค์)

B-07 นาย พีรันธร เจียมภิรมย์สุข (ฮาเล่ย์)

มหาวิทยาลัยบูรพา

B-07 นาย พีรันธร เจียมภิรมย์สุข (ฮาเล่ย์)

B-07 นาย พีรันธร เจียมภิรมย์สุข (ฮาเล่ย์)

G-08 นางสาว กัญญาณัฐ สุระสิทธิ์ (มีน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

G-08 นางสาว กัญญาณัฐ สุระสิทธิ์ (มีน)

G-08 นางสาว กัญญาณัฐ สุระสิทธิ์ (มีน)

B-08 นาย ปฎิภาณ ติระพันธ์อำไพ (เจมส์)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

B-08 นาย ปฎิภาณ ติระพันธ์อำไพ (เจมส์)

B-08 นาย ปฎิภาณ ติระพันธ์อำไพ (เจมส์)

G-09 นางสาว ปิ่นชนก อภิชาตตระกูล (แป้ง)

มหาวิทยาลัยบูรพา

G-09 นางสาว ปิ่นชนก อภิชาตตระกูล (แป้ง)

G-09 นางสาว ปิ่นชนก อภิชาตตระกูล (แป้ง)

B-09 นาย บวร คงแนวดี (ฟง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

B-09 นาย บวร คงแนวดี (ฟง)

B-09 นาย บวร คงแนวดี (ฟง)

G-10 นางสาว พรทิพย์ บุญเจริญ (ไอเฟล)

มหาวิทยาลัยบูรพา

G-10 นางสาว พรทิพย์ บุญเจริญ (ไอเฟล)

G-10 นางสาว พรทิพย์ บุญเจริญ (ไอเฟล)

B-10 นาย กิตติพิชญ์ ปันส่วน (ขิง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

B-10 นาย กิตติพิชญ์ ปันส่วน (ขิง)

B-10 นาย กิตติพิชญ์ ปันส่วน (ขิง)

ภาพบรรยากาศการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคตะวันออก 

ภาพบรรยากาศการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคตะวันออก 

GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคตะวันออก

GSB GEN CAMPUS STAR 2019 รอบภาคตะวันออก

Gallery ภาพการแสดงรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก

รายละเอียการสมัคร GSB GEN CAMPUS STAR 2019

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครเข้าประกวด GSB GEN Campus Star 2019 สามารถเลือกได้ว่าจะส่งใบสมัครมาที่ นิตยสาร Campus Star หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com/gsbgen ซึ่งน้อง ๆ สามารถเข้ามาสมัครได้ตามภูมิภาคที่จัดการประกวดทั้ง 5 ภูมิภาค (โดยที่น้อง ๆ จะต้องมีภูมิลำเนา หรือศึกษาในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  • เพศ ชาย-หญิง อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น
  • มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส.
  • ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิตกับธนาคารออมสิน

กำหนดการรับสมัครทั้ง 5 ภาค

  • รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น : วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคกลาง จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต : วันที่ 14-15 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคเหนือ จัดที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ : วันที่ 21-22 กันยายน 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี : วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562
  • รอบคัดเลือก ภาคใต้ จัดที่ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช : วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

กำหนดการรอบตัดสิน

  • รอบตัดสิน กรุงเทพมหานคร จัดที่ เซ็นทรัลเวิลด์ : วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง