การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยเอกชน 10 อันดับแรกในไทย ที่ติดอันดับโลก | เป็นที่เท่าไรของประเทศและของโลก

Home / ข่าวการศึกษา / มหาวิทยาลัยเอกชน 10 อันดับแรกในไทย ที่ติดอันดับโลก | เป็นที่เท่าไรของประเทศและของโลก

กลับมาถึงอีกครั้งสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Webometrics ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับโลกจากประเทศสเปน โดย Cybermetrics Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation) สภาวิจัยแห่งชาติสเปน ที่ได้มีการสำรวจและจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 2 หมื่นแห่ง ในด้านคุณภาพวิชาการและด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

10 ม.เอกชนในไทย เป็นที่เท่าไรของประเทศ และของโลก

โดยในแต่ละปีจะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ครั้งด้วยกัน คือ ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฏาคม และล่าสุด!! ในเดือนกรกฏาคม 2561 ทางเว็บไซต์ Webometrics ก็ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยออกมาแล้ว

ซึ่งมีหลักการจัดอันดับคือ วัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ต นอกจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารและอื่น ๆ โดยวัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” และในเดือนกรกฏาคม 2561 : 10 อันดับแรก มหาวิทยาลัยเอกชนของไทย ที่ติดอันดับเข้าไปนั้น ได้แก่

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับที่ 21 ของประเทศ อันดับที่ 3010 ของโลก

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับ 24 ของประเทศ อันดับที่ 3157 ของโลก

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 26 ของประเทศ อันดับที่ 3284 ของโลก

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับ 30 ของประเทศ อันดับที่ 4018 ของโลก

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่ 33 ของประเทศ อันดับที่ 4247 ของโลก

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับที่ 34 ของประเทศ อันดับที่ 4292 ของโลก

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับที่ 40 ของประเทศ อันดับที่ 4912 ของโลก

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยพายัพ อันดับที่ 42 ของประเทศ อันดับที่ 5368 ของโลก

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันดับที่ 46 ของประเทศ อันดับที่ 5498 ของโลก

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยสยาม อันดับที่ 53 ของประเทศ อันดับที่ 6203 ของโลก

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://webometrics.info/en/Asia/Thailand

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://webometrics.info/enwww.admissionpremium.com

***อัปเดตล่าสุด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561