ตำนานหลอน ม.เทคโนโลยีสุรนารี [ไม่เชื่อลองอ่านเลย]

โดยเฉพาะหอพักหญิงของที่นี้มีเรื่องเล่าและตำนาน ที่ถูกเล่าต่อกันมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นเรื่องที่เมื่อทุกคนได้ยินจะต้องมาพิสูจน์กันให้ได้เลย

รวมเรื่องหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

หลายๆ คนมักคิดว่าเป็นวิทยาลัยเทคนิค เนื่องจากในชื่อมีคำว่า 'เทคโน' ช่วงก่อตั้งมหาลัย จดหมายมักจะถูกส่งไปที่เทคโนสุรนารีอยู่เสมอ