bsru ช่วง บุนนาค วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดงาน “วันคล้ายวันพิราลัย” 2560

Home / กิจกรรม / มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดงาน “วันคล้ายวันพิราลัย” 2560

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานในพิธี ถวายพวงมาลัยคล้องดาบ วางพวงมาลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาฯ

มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯจัดงาน“วันคล้ายวันพิราลัย” 2560

ซึ่งนอกจากนี้ยังมี ศ.นพ.พยงค์ จูฑา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กรรมการมูลนิธิ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมพิธีอีกด้วย

มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯจัดงาน“วันคล้ายวันพิราลัย” 2560

มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯจัดงาน“วันคล้ายวันพิราลัย” 2560

จากนั้นมีการรำถวายมือ โดยนิสิต นักศึกษา จากสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมสุดท้ายเป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศพิธีมอบทุนการศึกษาการแสดงละคร เสภา เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนฟันม่าน

มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯจัดงาน“วันคล้ายวันพิราลัย” 2560

มบส. เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาฯจัดงาน“วันคล้ายวันพิราลัย” 2560

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.bsru.ac.th