อบรมฟรี แม่บ้าน

ฟรีและดี!! ชวนอบรมหลักสูตร แม่บ้านมืออาชีพ กับ DPU กิจกรรมดีๆ ที่อยากบอกต่อ

Home / กิจกรรม / ฟรีและดี!! ชวนอบรมหลักสูตร แม่บ้านมืออาชีพ กับ DPU กิจกรรมดีๆ ที่อยากบอกต่อ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แม่บ้านมืออาชีพ” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร แม่บ้านมืออาชีพ (ฟรี)

เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานสำหรับแม่บ้านมือใหม่ เทคนิคการทำความสะอาดห้องพัก ห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ พร้อมฝึกปฏิบัติจริง

โดยการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และมูลค่าเพิ่มในการประกอบธุรกิจ

จัดอบรมระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ และ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมหลักสูตร “ร้านอาหารมืออาชีพ” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ เทคนิคการดำเนินธุรกิจร้านอาหารแบบมืออาชีพ พร้อมกรณีศึกษาผู้ประกอบการร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ “ลูกชิ้นหมูฮีโร่” โดยจัดอบรมระหว่าง วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 113 หรือ Facebook คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สมัครฟรี ได้ที่ https://goo.gl/forms/6sKitPduIYc1GBwl1