มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันสถาปนา

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี

Home / กิจกรรม / วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี

งานวันเกษตรศาสตร์ ซึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดให้วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็น “วันเกษตรศาสตร์” ซึ่งเป็นครั้งแรก และถือเป็นวันประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี 

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี

 

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมฯ ชมรมในสังกัดสมาคมนิสิตเก่าฯ และเครือข่ายนิสิตเก่า จึงจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “วันเกษตรศาสตร์” ภายใต้รูปแบบ เขียวขจี ทำดี ทั่วแผ่นดิน ขึ้นในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เนื่องในวาระครบรอบ ๗๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อระลึกถึงวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ต่อบูรพาจารย์ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าโดยการรวมพลังเครือข่ายนิสิตเก่าเกษตรทั่วประเทศ นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รณรงค์สวมใส่เสื้อสีเขียว ส.มก.วันเกษตรศาสตร์ ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

 

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๗๓ ปี

ตัวแทนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในพิธีวางพวงมาลาสักการะสามบูรพาจารย์

 

ขอบคุณข้อมูล : www.ku.ac.th

องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา