Miss Satellite UTCC 2015 นักศึกษา นักศึกษาสาวประเภทสอง ม.หอการค้าไทย มหาวิทยาลัย

Speech สุด STRONG แห่งปี โดยอธิการบดี ม.หอการค้าไทย #Miss Satellite UTCC 2015

Home / กิจกรรม / Speech สุด STRONG แห่งปี โดยอธิการบดี ม.หอการค้าไทย #Miss Satellite UTCC 2015

คำกล่าวเปิดงานกิจกรรมการประกวด Miss Satellite UTCC 2015 โดย รศ. ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Speech สุด STRONG แห่งปี จากคุณแม่อธิการบดี

12719241_1269492686400319_356267123732593953_o

 ที่ลูกๆ เพศทางเลือก หรือเพศไหนๆ ก็ไม่ควรพลาด!

ปัจจุบันนี้ความเสมอภาคทางเพศเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ นอกจากเพศชายแล้ว เพศหญิงก็ได้รับการยอมรับเช่นกัน ลูกคงตระหนักว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าลูกนี้ก็คืออธิการบดี ที่เป็นเพศหญิง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือกันอย่างแม่ไทรก็เป็นเพศหญิงแต่สิ่งที่แม่จะ พูดในวันนี้ มิใช่แค่เรื่องของเพศกระแสหลักที่หลายคนมองว่าเป็นมายาคติ แต่เป็นเพศที่ลูกเลือก แม่กำลังจะยืนยันว่าสิ่งที่ลูกปฏิบัติที่สะท้อนความเป็นตัวตนของลูกจะต้อง ได้รับการยอมรับเสมือนหนึ่งว่าเป็นส่วนที่จะสร้างความเป็นผู้นำและสร้าง ประโยชน์ในสังคมได้

ตลอดระยะเวลาของแม่ที่อยู่ที่นี่ แม่มองเห็นลูกๆ ทุกคนเดินไปเดินมา มีหลายเพศสภาพ มีความรู้และความสามารถ ได้รับการยอมรับในสังคม เช่น ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยหลายๆ คน ที่ทำงานอยู่ในแวดวงสื่อมวลชน แม่ไม่รู้สึกว่าลูกๆ ของแม่ต่างจากคนอื่น ความรู้สึกนี้กระมังที่ทำให้แม่ไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้มาพูดอย่างจริงจัง การที่แม่ไม่พูดมิได้หมายความว่า เรื่องนี้ไม่น่าสนใจ ไม่มีความสำคัญหรือไม่ควรเอาใจใส่ แม่อยากให้ลูกๆ ลองคิดตามไปด้วยกันว่า จริงหรือไม่ ที่แม่และมหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญแก่สิ่งที่ลูกเลือก แม่และผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดการเรื่องนี้ผ่านนโยบายหลายอย่าง เช่น ให้การยอมรับการแต่งกายตามเพศที่ลูกเลือก ไม่ว่าจะในห้องเรียน ในห้องสอบ รวมทั้งการไม่ใช้คำนำหน้าว่า “นาย” ในระหว่างพิธีประสาทปริญญาบัตร สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมหาวิทยาลัยของเราปฏิเสธการลิดรอนความเป็นมนุษย์

แม่ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ไม่เคยรู้สึกว่า เสียงของลูกๆ เป็นเสียงเล็กๆ เสียงที่ไร้อำนาจ หรือเสียงที่ไม่ควรได้ยิน ตรงกันข้ามเสียงของลูกๆ เป็นเสียงแห่งสีสัน ความรื่นเริง ความมีชีวิตชีวาและความสร้างสรรค์และเป็นเสียงของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพราะแม่เชื่อเหลือเกินว่า ไม่ว่าลูกจะเลือกเพศสภาพใดก็สามารถเป็นคนที่สร้างความสุขและความสงบให้แก่ สังคมได้

กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่จะประกาศ เจตนารมณ์ว่า มหาวิทยาลัยของเราเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายทางเพศ เป็นพื้นที่แห่งความเสมอภาคในทุกเรื่อง เป็นพื้นที่แห่งความรัก ความสุขและมิตรไมตรี ในนามของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอขอบคุณกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์พัฒน์ บุญฤทธิ์รุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ที่รับเป็นแม่งานและเปิดโอกาสให้ลูกๆ ของแม่จากทุกคณะที่อยู่บนเส้นทางเดียวกันมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้ แม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะอยู่คู่กับลูกๆ ของแม่ตลอดไปตราบเท่าที่แม่มีลูกๆ อยู่กับแม่ ณ ที่แห่งนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว แม่ขอเปิดกิจกรรม การประกวด Miss Satellite UTCC 2015 ซึ่งแม่ขอใช้ภาษาไทยว่า “ดาวเทียม ดาวแห่งความเท่าเทียม ดาวที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม และความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ”
ขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ภาพบรรยากาศการประกวด Miss Satellite UTCC 2015 

คลิกชมภาพใหญ่