thesis คณะการออกแบบ วิทยาลัยเพราะช่าง ศิลปนิพนธ์ อัญมณี เครื่องประดับ เครือ่งโลหะและงานรูปพรรณอัญมณี

ผลงานการออกแบบเครื่องประดับ จากนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ / RMUTR.

Home / กิจกรรม / ผลงานการออกแบบเครื่องประดับ จากนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ / RMUTR.

ผลงานศิลปะเครื่องประดับ จากแรงบันดาลใจที่หลากหลาย ของเหล่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะภาควิชาออกแบบ สาขาเครื่องโลหะและงานรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผลงานศิลปนิพนธ์ SOMROM ART THESIS

ผลงานการออกแบบเครื่องประดับ จากนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง

‘SOMROM’ ART THESIS

ชื่อผู้ออกแบบ : นางสาวกนกพร พัฒนเลิศพันธ์ (ฟ้า)

ชื่อผลงาน : STUDY AND DESIGN JEWELRY LIGHTNING OF ZEUS GOD การศึกษาและออกแบบเครื่องประดับแนวคิดเทพเจ้าซูส เทพเจ้าแห่งสายฟ้า

CONCEPT : Inspiration from the lightning bolt of the Zeus God. Using the symbol of the lightning and cloud to design the jewelry. แนวคิดแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์สายฟ้าของเทพเจ้าซูส หรือซีอุส โดยนำสัญลักษณ์ของสายฟ้า ก้อนเมฆมาออกแบบเป็นเครื่องประดับ

ชื่อผู้ออกแบบ : นายกิตติศักดิ์ พลฤทธิ์ (โอ๋)

ชื่อผลงาน : Study and design the ax decoration by Inlay technique การศึกษาและออกแบบขวาน ด้วยเทคนิคสลักดุนบุเลี่ยม

CONCEPT : The inspiration of this ax is from the Viking ax and merge with Thai feature. Create the decoration by Inlay technique. แรงบันดาลใจจากรูปทรงของขวานเดนมาร์ก ในยุคไวกิ้ง ซึ่งเป็นขวานต่อสู้ มีรูปทรงดุดันและแข็งแรง นำมาออกแบบผสมผสานกับลักษณะแบบไทย และขึ้นรูปด้วยเทคนิคสลักดุนบุเลี่ยม

ชื่อผู้ออกแบบ : นางสาวศิริเพ็ญ โฉมศรี (นวล)

ชื่อผลงาน : Study and design a set of jewelry inspiration from evil queen การศึกษาและออกแบบเครื่องประดับแนวคิดราชินีแห่งความชั่วร้าย

CONCEPT : Ravanna from the huntsman winter’ s war movie is the inspiration for evil queen jewelry set that have the design reference from her character, clothing, accessories, hair style, and make up. แนวคิดจากภาพยนตร์เรื่อง The Huntsman Winter’s War พรานป่าและราชินีหิมะ ได้นำลักษณะเฉพาะตัวที่มีความดุดัน สายตาเฉียบคม เครื่องประดับ เสื้อผ้า ทรงผม สีสันของการแต่งหน้า และพฤติกรรมของตัวละคร ราเวนน่า มาใช้ในการออกแบบชุดเครื่องประดับแนวคิดราชินีแห่งความชั่วร้ายนี้

ชื่อผู้ออกแบบ : นางสาวณัฐชา เสี่ยงสกุล (แมงปอ)

ชื่อผลงาน : The study and design jewelry of Beauty and the Beast การศึกษาและออกแบบเครื่องประดับจากโฉมงามกับเจ้าชายอสูร

CONCEPT : Inspired by American’s musical “beauty and the beast” The legendary love story of the character and charm of roses as an Idea in the design the set of jewelry. เครื่องประดับชุดนี้ได้แนวคิดมาจากภาพยนตร์เพลงอเมริกัน เรื่อง Beauty and the Beast โฉมงานกับเจ้าชายอสูร โดยนำเอาตำนานเรื่องราวความรักของตัวละครและมนต์เสน่ห์ของดอกกุหลาบ จึงได้หยิบเอาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบงานเครื่องประดับชุดนี้

ชื่อผู้ออกแบบ : นางสาวสุธิตา ชนะคุ้ม (ดาว)

ชื่อผลงาน : Jewelry from wonderful star inspiration ความมหัศจรรย์ของดวงดาวสู่การออกแบบเครื่องประดับ

CONCEPT : Inspired by the miracles of the Bethlehem star; six pointed stars shining in the darkness to create the wonderful star jewelry design. แรงบันดาลใจจากความมหัศจรรย์ของดวงดาวแห่งเมืองเบธเลเฮม เป็นดวงดาวที่มีลักษณะเป็น 6 แฉก ส่องแสงสว่างไสวสวยงามในความมืดมน จึงได้นำมาสร้างสรรค์ผลงานและถ่ายทอดเรื่องราวความมหัศจรรย์ของดวงดาวเป็นเครื่องประดับชุดนี้

ชื่อผู้ออกแบบ : นายปฏิพัทธ์ หะริตา (เคน)

ชื่อผลงาน : Study and design a Jewelry set of crow การศึกษาและออกแบบชุดเครื่องประดับแนวคิดอีกา

CONCEPT : A set of jewelry has inspired by the beauty of the crow as the body is a fascinating expression of the mystery and power of the dark. ได้แนวคิดแรงบันดาลใจมาจากความงามของสรีระอีกา ที่มีความน่าหลงใหลแสดงออกถึงความลึกลับน่าค้นหา ดูออกถึงความมีพลังและยังแสดงถึงพลังอำนาจด้านมืดอีกด้วย ทำให้ถ่ายทอดออกมาเป็นเครื่องประดับชุดนี้

ชื่อผู้ออกแบบ : นางสาวบุษยมาส ภูพานไร่ (บุษ)

ชื่อผลงาน : Study and design a set of jewelry inspiration from native weaving การศึกษาและออกแบบเครื่องประดับจากแนวคิดงานจักสานพื้นบ้าน

CONCEPT : A modern and valuable set of jewelry inspiration from native weaving shape and pattern. ได้แนวความคิดมาจากงานจักสานพื้นบ้านมาประยุกต์โดยนำลวดลายและรูปทรงมาออกแบบเป็นชุดเครื่องประดับ นำมาเพิ่มให้มีความทันสมัยและเพิ่มมูลค่าให้กับงานจักสานพื้นบ้าน

ชื่อผู้ออกแบบ : นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา (เฟิร์น)

ชื่อผลงาน : The Secret of the Ocean jewelry set ชุดเครื่องประดับแนวคิดความลับของมหาสมุทร

CONCEPT : Inspiration from octopus characters as color, Tentacles and movement to miracle design of the Secret of the Ocean jewelry set แรงบันดาลใจจากหมึกยักษ์ เป็นความลึกลับแห่งท้องทะเล ที่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพพื้นผิวตามธรรมชาติ เช่น หนวด สี ลีลาการเคลื่อนไหวของหมึกมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับให้สวยงามเฉกเช่นสวรรค์จากท้องทะเล

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.61

Facebook : https://www.facebook.com/CampusStar