Communication design thesis ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยนานาชาติ

ผลงาน Thesis ดีไซน์เก๋ ไอเดียโดน จากเด็กมหิดลอินเตอร์

Home / กิจกรรม / ผลงาน Thesis ดีไซน์เก๋ ไอเดียโดน จากเด็กมหิดลอินเตอร์

ผลงาน Thesis จากน้องๆ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล …คนรุ่นใหม่ กับผลงานดีไซน์ใหม่ๆ ที่มีทั้งความน่ารัก ความสดใส แถมยังได้สาระอีกด้วย

BIG IDEAS …LITTLE DESIGNERS.

ชื่อผลงาน : Synexperience

เจ้าของผลงาน : น.ส.พรทิพย์ โธนบุตร

Synexperience เป็นนิทรรศการแบบ ประสาทสัมผัสผสมผสาน (multi-sensory) เพื่อกลุ่มวัยรุ่นที่สนใจการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยสามารถสัมผัสประสบการณ์จากการจำลองสิ่งเร้าต่างๆ จากประสาทสัมผัส ผ่านการมองเห็น การดมกลิ่น การฟังเสียง การสัมผัส และการลิ้มรส ในห้อง 4 รูปแบบ

 

ชื่อผลงาน : 字 我 介 紹 (จื้อ-หว่อ-เจี้ย-ช่าว)

เจ้าของผลงาน : น.ส.หวั่น-หยี-หลิน

ตัวอักษรจีนที่มีมากมายหลายหมื่นตัว แท้ที่จริงแล้วประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักเพียง 214 ตัวเท่านั้น เรียกว่า radicals ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของตัวอักษรจีน Zì Wǒ Jiè Shào คือ สื่อการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้คนได้เข้าใจตัวอักษรจีน ผ่านประวัติ โครงสร้างตัวอักษร และเรื่องราวความเป็นมาของ radicals โดยถูกนำเสนอผ่านภาพและสื่อต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ชื่อผลงาน : บ้านเราบ้านเรียน

เจ้าของผลงาน : น.ส.ตรีรันน์ ติรชัยมงคล

บ้านเราบ้านเรียน เกิดจากความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำ บ้านเรียน หรือโฮมสคูล โดยการสร้างเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือ ที่นำเสนอข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งสร้างคลังข้อมูลให้ผู้ที่กำลังทำโฮมสคูลสามารถค้นหากิจกรรมพบปะเพื่อนใหม่ที่ทำโฮมสคูลเหมือนกัน และมีทักษะในการสร้างการเรียนรู้และแบบประเมินการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชันมือถือ

ชื่อผลงาน : Pop chat (ป๊อบแชท)

เจ้าของผลงาน : น.ส.ภคมณ วนพูนสุข

ภาษาและคำแสลงไทย พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้ากับการใช้งานและสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม Pop Chat (ป็อปแชท) เป็นแอปพลิเคชันและเว็ปไซต์คำศัพท์ภาษาพูดสำหรับวัยรุ่น ที่รวบรวมคำศัพท์ที่วัยรุ่นไทยใช้ในยุคสมัยต่างๆ ไว้ด้วยกัน โดยนำเสนอผ่านตัวหนังสือและภาพประกอบ เพื่อให้น่าสนใจมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นคลังข้อมูลสำหรับเรียนรู้ และเลือกใช้คำได้ หลากหลาย ทั้งยังทำให้วัยรุ่นเข้าใจคำศัพท์ภาษาไทยและคำแสลงได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกเชิงบวก กับภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติได้อีกด้วย

ชื่อผลงาน : ขมปนหวาน (Bitter Sweet)

เจ้าของผลงาน : น.ส.สุวลี อันตนนา

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จำนวนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นตาม ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ขมปนหวาน (Bitter Sweet) คือ หนังสือที่จะบอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์จริง เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ผ่านเรื่องเล่าของสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่บ้านในเบื้องต้น และเป็นกำลังใจให้สมาชิกในครอบครัว ผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชื่อผลงาน : Manners matter

เจ้าของผลงาน : น.ส.พิมลแข เขียวชะอุ่ม

Manners Matter เป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องมารยาทสำหรับเด็ก ในรูปแบบของ เกมส์ interactive เพื่อให้การสอนมารยาท เป็นเรื่องง่ายและสนุกขึ้นสำหรับผู้สอนและผู้เรียน

ชื่อผลงาน : องศา (Ongsa)

เจ้าของผลงาน : น.ส.กรกนก ตันติสุวรรณนา

องศา คือ ฟอนต์ไทยร่วมสมัยในหมวดปากกาหัวตัด มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มเครื่องมือทางการออกแบบสำหรับภาษาไทย และขยายความเป็นไปได้ของการออกแบบสื่อในประเทศไทย

ชื่อผลงาน : Craft Culture

เจ้าของผลงาน : น.ส.สรชา กฤษณะการะเกตุ

Craft Culture คือหนังสือ interactive 4 ชุด ที่นำเสนอ ศิลปะพื้นบ้าน จาก 4 ภาคของประเทศ ผ่านทางกิจกรรมทางศิลปะ เช่น หนังตะลุงจากภาคใต้ กิจกรรมทางศิลปะที่นำมาใช้คือ การสร้างและประกอบตัวหนังอย่างง่ายคู่กับกิจกรรมอื่น เช่น การพับกระดาษ การระบายสีที่นิ้วมือ และการตัดแปะรูป โดยความตั้งใจจะใช้หนังสือนี้เป็นสื่อของการประยุกต์ใช้ศิลปะพื้นบ้านไทย ในมุมมองร่วมสมัย เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาของเยาวชนไทย และรักษามรดกของศิลปะพื้นบ้านในยุคสมัยนี้

.

ติดตามคอลัมน์อื่นๆ ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.67

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTAR