5 ข้อดี ของการไปเรียนภาษา ที่ประเทศญี่ปุ่น

5 ข้อดี ของการไปเรียนภาษา ที่ประเทศญี่ปุ่น – เรียนภาษา

ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความน่าสนใจ และหากได้ลองใช้ชีวิตภายใต้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วนั้น น้องๆ จะพบว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจทั้งสาเหตุแหล่งที่มา - 5 ข้อดี ของการไปเรียนภาษา ที่ประเทศญี่ปุ่น
นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38

งาน Study in Japan Fair นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 38 ฟรี

ใครอยากไปเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ยกมือขึ้น !! แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-17.00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (ติดกับศูนย์การค้า MBK Center)
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เมืองโตเกียว

คัดมาให้แล้ว ! 5 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เมืองโตเกียว Study Japanese Language in Tokyo

ทำไมต้องเลือกเรียนภาษาที่โตเกียว เพราะโตเกียวเป็นเมืองแห่งการศึกษาอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ที่แม้เด็กญี่ปุ่นเองยังใฝ่ฝันที่จะได้เข้ามาเรียนที่โตเกียว การเดินทางและการคมนาคมมีความสะดวกสบาย - โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น เมืองโตเกียว โดยทีมงานไมนิจิ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ญี่ปุ่น

เปิดรับสมัคร โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ประเทศญี่ปุ่น (MJES รุ่น 14)

วิชาที่สอบ ได้แก่ ความสามารถทางภาษา สอบภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4-N5 หรือภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไทยและปญี่ปุ่น โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน