ข่าวการศึกษาญี่ปุ่น ทุนการศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยน เรียนต่อต่างประเทศ ไมนิจิ

เปิดรับสมัคร โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ประเทศญี่ปุ่น (MJES รุ่น 14)

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรับสมัคร โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ประเทศญี่ปุ่น (MJES รุ่น 14)

เปิดรับสมัครแล้ว !!!!!!! โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14 “Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)” ประจำปีการศึกษา 2562 (MJES รุ่น 14)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับมัธยมศึกษา ญี่ปุ่น

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการนี้

1. ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และค่านิยมของชาวญี่ปุ่น
2. เพื่อนๆ และมิตรภาพใหม่ ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3. เรียนรู้และได้ประสบการณ์ชีวิตในโรงเรียนและสังคมญี่ปุ่น
4. สร้างความรู้และความเข้าใจระหว่างไทยและญี่ปุ่น ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต่อ คือ 10 เดือน

– – เปิดรับสมัคร MJES รุ่น 14 – –

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-17 ปี หรือ เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2545 – วันที่ 1 เมษายน 2548

2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป

3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง

4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว

สอบคัดเลือกวันที่ 4 สิงหาคม 2561

ณ สนามสอบจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต

**หมายเหตุ : สถานที่สอบจะระบุให้ทราบอีกครั้ง

วิชาที่สอบ ได้แก่

  1. ความสามารถทางภาษา สอบภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4-N5 หรือภาษาอังกฤษ
  2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตและความเป็นอยู่
  3. แบบทดสอบทัศนคติ

ประกาศรายชื่อ – สอบสัมภาษณ์ – ค่าสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 300 บาท

ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.02-658-0555 ต่อ 109 หรือ 110 , Line : Mainichi.Academi หรือคลิก > https://bit.ly/2sQkd0A

E-mail : academic@study-in-japan.com , Website : www.study-in-japan.com

Gallery

บทความแนะนำ