กิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง

วันนี้ทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัด โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยรายละเอียดโครงการ มีดังนี้

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2559

ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร สมาชิกสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

**ถือเป็นโครงการดีๆ สำหรับอาจารย์ทุกท่านที่อยากจะเป็นที่ปรึกษาที่ดี ค่ะ