มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ มหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐม

Home / มุมต่างๆ มหาวิทยาลัย / แนะนำอาคารต่างๆ ที่ มหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐม

วันนี้เราพาเพื่อนๆ มาเดินเที่ยวชม มหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐม กัน มาดูกันดีกว่า ว่าในมหาวิทยาลัย มีอาคารอะไร ที่น่าสนใจ น่ารู้จักกันบ้าง เราเริ่มไปเดินชมอาคารแรกกันเลยค่ะ

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

ตึกกิจกรรมนักศึกษา

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

ด้านซ้าย ตึก 15 ชั้น ด้านขวา อาคารบรรณราชนครินทร์

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

ตึกเรือ ของคณะวิทยาการจัดการ

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

อาคารบรรณราชนครินทร์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

อาคารร้อยปีการฝึกหัดครูไทย

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

ตึกเรียน A5 ตึกคณะครุศาสตร์

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

ตึกคณะพยาบาล

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

อาคารทวารวดีศรีราชภัฎนครปฐม

แนะนำอาคารต่างๆ ที่ ม.ราชภัฏ

ตึกเรียนคณะเกษตรศาสตร์

ปล.อาคารเรียนที่นำเสนอมา เป็นอาคารหลักๆ ยังไม่ใช่อาคารเรียนทั้งหมดนะคะ

ขอบคุณข้อมูล : https://www.pinterest.com/