การท่องเที่ยวและการโรงแรม

DPU เปิดหลักสูตรระยะสั้น สำหรับคนสนใจเรื่องการโรงแรม

Home / ข่าวการศึกษา / DPU เปิดหลักสูตรระยะสั้น สำหรับคนสนใจเรื่องการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม (Hotel Courses for the Public) สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก

อบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม

มีให้เลือก 2 หลักสูตรสู่ความเป็นมืออาชีพ คือ

  • หลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน โดยเปิดอบรม 2 รอบ รอบแรก (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2560 และ รอบสอง (เรียนวันพฤหัสบดี-วันศุกร์) ระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2560
  • อีกหนึ่งหลักสูตร คือ หลักสูตรด้านการจัดการ เปิดอบรมรอบแรก (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2560 และ รอบสอง (เรียนวันพฤหัสบดี-วันศุกร์) ระหว่างวันที่ 15-23 มิถุนายน 2560

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 เมษายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 562,447 หรือที่เว็บไซต์ http://www.dpu.ac.th/