นานาชาติ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 3 สาขา

Home / ข่าวการศึกษา / วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 3 สาขา

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 และประชาสัมพันธ์ข่าวงาน PPC Open House 2019

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ 3 สาขา

PPC CHULA International Program;

รับสมัครระดับปริญญาโท 3 สาขา ได้แก่

1.เทคโนโลยีปิโตรเลียมเทคโนโลยีและพลังงาน (M.S. in Petroleum & Energy Technology)
2. เทคโนโลยีปิโตรเคมี (M.S. in Petrochemical Technology)
3.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (M.S. in Polymer Science)​

รับสมัครระดับปริญญาเอก 2 สาขา ได้แก่

1. เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Ph.D. in Petrochemical Technology)​
2.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Ph.D. in Polymer Science)​​

กำหนดการ PPC Open House 2019

​วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 13.00 -16.00 น.
​​วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 9.00 -12.00 น.
โปรโมชัน: เข้าร่วมงาน  PPC Open House​ ได้รับสิทธิ์สมัครเรียนฟรี!
รายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ : http://www.ppc.chula.ac.th/admission

กำหนดการรับนิสิตใหม่ 2562

ส่งเอกสารประกอบการสมัคร : บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2561

สัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษา : เดือนตุลาคม 2561 (สำหรับผู้ส่งเอกสารสมัครเรียน ภายในเดือนกันยายน 2561)

สัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษา :เดือนมกราคม – มีนาคม 2562 (สำหรับผู้ส่งเอกสารสมัครเรียน หลังเดือนกันยายน 2561)

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และลงทะเบียนเรียน : เดือนเมษายน 2562

Intensive Course และเริ่มภาคการศึกษาแรก : เดือนมิถุนายน 2562

หมายเหตุ: สำหรับระดับปริญญาเอก สมัครได้ตลอดทั้งปี

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ppc.chula.ac.th/admission
Facebook page: www.facebook.com/ppcacademic