การประกวด นักเรียน นานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น สิ่งประดิษฐ์ เด็กเก่ง

นร.ไทยสุดเก่ง คว้า 3 เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (IEYI 2017) ประเทศญี่ปุ่น

Home / วาไรตี้ / นร.ไทยสุดเก่ง คว้า 3 เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (IEYI 2017) ประเทศญี่ปุ่น

เด็กไทยสุดเก่ง คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง จากการประกวดผลงานประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้นักเรียนไทยยังได้รับคะแนนรวมสูงสุด ในสิ่งประดิษฐ์ประเภทอาหารและเกษตรกรรม และยังได้รับ 6 รางวัล special award อีกด้วย

เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก เด็กไทย คว้าชัยแข่งขันสิ่งประดิษฐ์

นักเรียนไทยสุดเก่ง

ทางด้าน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้รับรางงานด่วน เกี่ยวกับผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน จากประเทศญี่ปุ่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำการคัดเลือกและส่งผู้แทนนักเรียนไทย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 16 คน และมีผลงานจำนวน 9 ชิ้น เข้าร่วมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กและเยาวชน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ที่ผ่านมานั้น

นักเรียนไทยสุดเก่ง

ผลปรากฏว่า นักเรียนไทยสามารถคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง พร้อมได้คะแนนสูงสุดประเภทอาหารและเกษตรกรรม 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมทั้ง 6 รางวัล special award รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล มีดังต่อไปนี้

1. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานที่มีชื่อว่า “อุปกรณ์ช่วยตัดไม้หนาม” ซึ่งได้รับคะแนนรวมสูงสุดในประเภทอาหารและเกษตรกรรม โดย เด็กหญิงกัชบงกช หมอทรัพย์ และ เด็กหญิงลัลลนา ศรีสงคราม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. 8 (ราชบุรี)

2. รางวัลเหรียญทอง จากผลงานที่มีชื่อว่า “วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจากกากกาแฟ เปลือกหอยแครงและยางพารา” โดย นายฉัตรพงษ์ โชติวัชรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี) โดยผลงานชิ้นนี้ยังได้รับรางวัล special award จากประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

3.  รางวัลเหรียญทอง จากผลงานที่มีชื่อว่า “กระถางรักษ์โลก” โดย นางสาวจิราวรรณ บัวสุวรรณ และ นางสาวอโนชา ปันโตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สพม. 36 (เชียงราย)

4. รางวัลเหรียญเงิน จากผลงานที่มีชื่อว่า “เมล็ดเทียม” โดย นางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.11 (สุราษฎร์ธานี)

5. รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานที่มีชื่อว่า “วัสดุกันกระแทกจากกาบกล้วยโดยใช้สารแทนนิลในการปรับปรุงคุณภาพด้านการทนต่อแรงดึงและการขึ้นรา” โดย นางสาวนันทวดี ขุนนุ้ย และ นางสาวชนิกานต์ วีระกิติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม.12 (พัทลุง)

นักเรียนไทยสุดเก่ง

นอกจากนี้นักเรียนไทยยังได้รับรางวัล special award มีดังนี้

ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเปิดและแทนฝาขวดน้ำดื่ม” โดย เด็กหญิงณัฐวรา ตันสูงเนิน และ เด็กชายธนชัย เพ็งสกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.2 (สุราษฎร์ธานี) ได้รับรางวัล special award จากประเทศอินโดนีเซีย

ผลงาน “ทัศนอุปกรณ์วัดความหนา ความต้านทานความร้อน ดัชนีหักเหและค่าสัมฤทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจกได้โดยปราศจากการสัมผัส” โดย นางสาวกชกร ปัญญาโสด และ นางสาวภคณัฏฐ์ ศรีเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม.10 (เพชรบุรี) ได้รับรางวัล special award จากประเทศไต้หวัน

ผลงาน “เตาย่างไร้ควันเพื่อสุขภาพ” โดย เด็กหญิงมนตร์ภรณ์ ลีลาขจรจิต และ เด็กหญิงปุณยภา จรูญจิรเสถียร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 ได้รับรางวัล special award จากมาเก๊า และประเทศจีน

ผลงาน “ชุดการเขียนลายรดน้ำแบบ System หรรษา” โดย เด็กหญิงวีรวดี อยู่ทอง และ เด็กหญิงอัญมณีวลัย ณ ถลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 ได้รับรางวัล special award จากฮ่องกง

นักเรียนไทยสุดเก่ง

นักเรียนไทยสุดเก่ง

โดยการประกวดและจัดแสดงผลงานครั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนกว่า 300 คน จาก 14 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 125 ชิ้นงาน ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย

ซึ่งนับได้ว่าในปีนี้ นักเรียนไทยทำผลงานออกมาได้สำเร็จเป็นอย่างมาก ที่สามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง พร้อมคะแนนรวมสูงสุด และ special award จากเวทีประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์นานาชาติ (IEYI 2017) มาครองได้สำเร็จ

นักเรียนไทยสุดเก่ง

นักเรียนไทยสุดเก่ง

ทั้งนี้ สพฐ. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยและครูที่ปรึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ และขอขอบคุณ นางพนิดา วิชัยดิษฐ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้นำทีมนำข้าราชการและนักเรียนเดินทางไปจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวที International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2017) ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถ ด้านความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ในเวทีนานาชาติ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างวิสัยทัศน์ ในการทำสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนจากนานาประเทศอีกด้วย เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ที่มา : http://www.obec.go.th/news/81592