อาสาสมัคร เยาวชนไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับอาสาสมัคร เยาวชนไทย-อเมริกัน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

Home / ข่าวการศึกษา / สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับอาสาสมัคร เยาวชนไทย-อเมริกัน เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชนไทย-อเมริกัน อายุ 18-30 ปี เป็น US citizenship หรือ Permanent Resident เพื่อไปเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติงานอาสาสมัคร ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยเป็นเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความผูกพันกับประเทศไทย จิตสำนึกในการรับใช้สังคมและชุมชนไทยในสหรัฐฯ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะรับผิดชอบบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางนครลอสแอนเจลิส-กรุงเทพฯ-นครลอสแอนเจลิส การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เบี้ยเลี้ยงการเดินทางภายในประเทศ และที่พักระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับอาสาสมัคร เยาวชนไทย-อเมริกัน  เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

12032817_10153298579365974_6570470562394734251_o

สามารถส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 611 N Larchmont Blvd., 2 Fl., Los Angeles, CA 90004
โทร : (323) 962-9574 ต่อ 209 โทรสาร : (323) 962-2128
Email: peerawich.h@thaiconsulatela.org
Website: www.thaiconsulatela.org