ค่าย ค่ายเยาวชน เยาวชนไทย

โครงการ YSEALI เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าค่ายที่ประเทศพม่า

Home / กิจกรรม / โครงการ YSEALI เปิดรับสมัครเยาวชนไทย เข้าค่ายที่ประเทศพม่า

โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) เปิดตัวในปี 2013 โดยประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งเป็นโครงการที่รวมผู้นำรุ่นเยาว์อายุระหว่าง 18-35 ปี จากบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ ลาว สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อมุ่งจัดการกับสิ่งที่เป็นความท้าทายที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนในยุคสมัยนี้ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การศึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาสังคม

โครงการดีๆ สำหรับเยาวชนไทย

ซึ่งโครงการ YSEALI กำลังเปิดรับเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี เข้าร่วมค่ายเยาวชนที่มีชื่อว่า “YSEALI Impact XL” ที่ Inle Lake ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2018 โครงการนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานหรือมีส่วนร่วมในองค์กร ที่มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งค่าย รวมไปถึงค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มกราคม 2018

ช่องทางการสมัคร

สมัครทางออนไลน์ที่ yseali-impactxl.org

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ International Exchange Alumni Thailandth.usembassy.gov

บทความแนะนำ