คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าย ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ นักเรียน มหาวิทยาลัย

ค่ายสานฝัน! นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล

Home / ข่าวการศึกษา / ค่ายสานฝัน! นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหิดล

น้องๆ ที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่ว่าชอบอะไร? อยากเรียนอะไรต่อในระดับอุดมศึกษา? ลองมาค้นหาตัวเอง กับค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กันเลยค่ะ เพราะนอกจากน้องๆ จะได้เรียนรู้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทอรนิกส์เขาเรียนอะไรกันบ้าง ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดกับพี่ๆ ที่คณะอีกด้วยนะ

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3-5

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://db.tt/1MWByQVF

หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/MahidolEYC

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
2. สำเนาผลการเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาล่าสุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
3. รูปถ่ายชุดนักเรียน ไม่เกิน 8 เดือนขนาด 1 นิ้ว (ไม่รวมที่ใช้ติดใบสมัคร) 1 รูป
4. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดแสตมป์ 3 บาท 1 ดวง 1 ซอง
5. ใบสมัครค่าย EYC 2016 พร้อมกรอกรายละเอียดสมบูรณ์ ใบรับรองของผู้ปกครองและแบบทดสอบเบื้องต้น (ให้น้องเก็บใบส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆ ของค่ายไว้กับตัว ว่าง่ายๆ คือ ใบไหนที่ไม่ได้เขียนไม่ต้องส่งมานะจ๊ะ)

วิธียื่นใบสมัคร

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ “ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170” ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ)

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ทางเฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/MahidolEYC
(ผู้สมัครที่เข้าร่สมกิจกรรมจะต้องโอนเงินเข้ามาทางบัญชีภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เท่านั้น!!) โดยจำนวนผู้สมัครที่จะประกาศจะเป็นไปตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของทางค่าย

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติ ดังนี้

– ชำระค่าลงทะเบียน 650 บาท โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี นาย กิติชัย ไชยศิลป์ และนาย คริษฐ์ ทีวะรัตน์ เลขที่บัญชี 333-252283-1

โดยจะแจงออกมาเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. การดำเนินชีวิตภายในค่ายตลอด 3 วัน 2 คืน
2. ชิ้นงานที่สามารถนากลับบ้านได้
3. เสื้อค่าย EYC 2016
2. เก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อมาแสดงในวันลงทะเบียน
***ย้ำ โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินเพื่อมาแสดงในวันลงทะเบียน***

การเตรียมตัว

1. ลงทะเบียนและแสดงหลักฐานการโอนเงิน ณ อาคารอานวยการ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.
2. เตรียมเครื่องนอน เช่น ถุงนอนมาด้วย (ถ้ามี) หรือ เสื้อกันหนาว กางเกงวอร์ม เพราะห้องนอนค่อนข้างหนาว
3. เตรียมกางเกงขายาวและรองเท้าผ้าใบ เพื่อเข้ากิจกรรมในห้อง LAB และกิจกรรมตอนกลางคืน เพราะศาลายายุงค่อนข้างเยอะ และทางค่ายได้ช่วยเตรียมยาทากันยุงไว้จานวนหนึ่งแล้ว
4. เตรียมกางเกงขาสั้นและเสื้อคอกลมสีเข้ม ในกิจกรรมเข้าฐาน Rally (กิจกรรมนี้จะมีการเปียกน้า)
5. ให้น้องๆ เตรียมยามาด้วย ถ้ามีโรคประจาตัว

วันที่จัดกิจกรรม 19-21 สิงหาคม 2559 (ทางค่ายจะจัดที่พักเอาไว้ให้) สถานที่จัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมนี้จัดโดย ชมรม ELECTRONICS คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล