buu ค่าย ค่ายวิศวกรเคมี นักเรียน ม.บูรพา

สมัครเลย! ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 ม.บูรพา

Home / กิจกรรม / สมัครเลย! ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 ม.บูรพา

น้องๆ ม.ปลาย เตรียมตัวไว้ให้ดีเลยค่ะ มีกิจกรรมดีๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ สำหรับค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 “BUU Chem E. Camp 5th” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพวิศวกรเคมี แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับรุ่นพี่และคณาจารย์ เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง และฝึกทำโครงงานทางวิศวกรรมเคมี มาดูรายละเอียดกันก่อนเลยค่ะ

สมัครเลย! ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 ม.บูรพา

ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย และเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร :

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/
หรือส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ทางอีเมลล์ : chemeng@eng.buu.ac.th

– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สามารถเข้ามาดูได้ที่อีเมลล์ส่วนตัว หรือทางเว็บไซต์ : http://sites.eng.buu.ac.th/che-department/ และทางเพจเฟซบุ๊ก : BUU Chem E. CAMP

– หลังจากนั้นน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันการลงทะเบียน และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559
(ค่าลงทะเบียนคนละ 350 บาท)

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0ByaOp6ymiAvDT2l5TmUwdEdSTmc/view และ ที่เพจเฟซบุ๊ก : BUU Chem E. CAMP

หลักฐานการสมัคร :
1. ใบสมัครออนไลน์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ คลิกเลย
2. เอกสารเพิ่มเติม
– หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง (โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/)
– หนังสือขออนุญาตจากโรงเรียน (โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/file/d/)
– สำเนำใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (พร้อมเซ็นสำเนำรับรองถูกต้อง)
– สำเนำบัตรประจำตัวนักเรียนหรือสำเนําบัตรประจำประชาชน (พร้อมเซ็นสำเนำรับรองถูกต้อง)
– หากนักเรียนส่งเอกสารเพิ่มเติมไม่ครบจะไม่รับพิจารณา

กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2559 (สามารถดูได้ที่ https://drive.google.com/file/)

*** หมายเหตุส่งเอกสารทั้งหมดในรูปสกุลไฟล์ .pdf ผ่านอีเมลล์ : chemeng@eng.buu.ac.th