คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ค่าย นักเรียน มหาวิทยาลัย แพทย์แผนไทย

ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล

Home / กิจกรรม / ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยมหิดล

มีกิจกรมมดีๆ มาฝากกันอีกแลวค่ะ กับโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 5” ซึ่งจัดขึ้นโดยสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีรายละเอียดดังนี้

ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 5

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รับจำนวน 80 คนเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม)

กำหนดการรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ขั้นตอนการสมัคร

1. ตอบคําถามตามความคิดเห็นของท่าน (เกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปตามความเห็นของกรรมการ)

2. กรอกข้อมูลที่เป็นจริงและผ่านการไตร่ตรองแล้วเท่านั้น และต้องตอบคําถามที่เป็นข้อมูลส่วนตัวให้ครบ (ห้ามใช้ดินสอและปากกาที่หมึกโดนนํ้าไม่ได้)

** หมายเหตุ

– สามารถนําใบสมัครนี้ไปถ่ายเอกสารได้
– หมดเขตการส่งใบสมัครภายในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 5”

2. เอกสารยินยอมจากผู้ปกครอง

การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์มาที่ : สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

** หมายเหตุ วงเล็บมุมซองว่า ใบสมัครโครงการ “ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ 5”

วันจัดค่ายและสถานที่ 

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7

ดาวน์โหลดระเบียบการสมัครและใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0B17nUcVrjyhtNnQxN2ttRXJYTkE/view

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/MUTHAIMEDCAMP/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : พี่เป้ย 098-285-7988, พี่มุก 095-907-1992 และ พี่ปาน 084-924-4926

——————————————-

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com