คำถามสัมภาษณ์งาน

คำถามที่ HR ไม่ควรถาม ระหว่างการสัมภาษณ์งาน จากกรมแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น

Home / บทความการทำงาน / คำถามที่ HR ไม่ควรถาม ระหว่างการสัมภาษณ์งาน จากกรมแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น

หลายๆ ครั้งที่ฝ่ายบุคคลถามคำถามลงลึกถึงเรื่องส่วนตัว เพราะต้องการมั่นใจว่าคนที่เลือกเข้ามาทำงาน จะสามารถเข้ากับคนอื่นๆ ในที่ทำงานได้ดี ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีไปด้วย แต่บางครั้งก็เป็นการละเมิด หรือไม่เกี่ยวกับลักษณะเนื้องาน ประสบการณ์ และความสามารถ

คำถามที่ HR ไม่ควรถาม ระหว่างการสัมภาษณ์งาน

จากกรมแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น

ดังนั้นกรมแรงงานของประเทศญี่ปุ่น ออกมาประกาศ ลิสต์คำถามที่ไม่ควรถามในระหว่างการสัมภาษณ์ เพราะคิดว่าการเลือกเข้าทำงานควรเลือกจากความสามารถ ประสบการณ์ ไม่เกี่ยวกับความเชื่อ แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง และบางคำถามยังเป็นคำถามที่เป็นส่วนตัวจนเกินไป ควรจะเป็นคำถามที่ถามเมื่อสนิทกันแล้ว

คำถาม – ส่วนตัว

1. เกิดที่ไหน

2. พ่อแม่ทำงานอะไร

3. เป็นลูกคนเดียวหรือไม่

4. ขับรถอะไร รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร

5. นับถือศาสนาพุทธหรือไม่

คำถามที่ HR ไม่ควรถาม ระหว่างการสัมภาษณ์งาน

6. พรรคการเมืองพรรคไหนที่มีแนวความคิดตรงกับคุณมากที่สุด

7. มีความคิดอยากจะแต่งงานไหม

8. คนสำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนที่ชอบ

9. คุณคิดยังไงกับลัทธิมาร์ก

10. คุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือองค์กรไหนหรือไม่

11. อ่านข่าวจากสำนักข่าวอะไร

เกร็ดความรู้ :

ลัทธิมากซ์ หรือมักใช้ทับศัพท์ว่า มาร์กซิสต์ เป็นแนวคิดที่เกิดจากนักปรัชญา 2 คน คือ  Karl Marx และ Friedrich Engels ซึ่งวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ โดยวิพากษ์ทุนนิยมผ่านกระบวนทัศน์การขูดรีด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นและความขัดแย้งทางสังคมโดยใช้การตีความพัฒนาการประวัติศาสตร์แบบวัสดุนิยม และทัศนะวิภาษวิธีการแปลงสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : soranews24.com และ th.wikipedia.org

บทความแนะนำ