คำถามสัมภาษณ์งาน

ลิสต์คำถามที่ HR ไม่ควรถาม ระหว่างการสัมภาษณ์งาน จากกรมแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น

Home / บทความการทำงาน / ลิสต์คำถามที่ HR ไม่ควรถาม ระหว่างการสัมภาษณ์งาน จากกรมแรงงาน ประเทศญี่ปุ่น

หลายๆ ครั้งที่ฝ่ายบุคคลถามคำถามลงลึกถึงเรื่องส่วนตัว เพราะต้องการมั่นใจว่าคนที่เลือกเข้ามาทำงาน จะสามารถเข้ากับคนอื่นๆ ในที่ทำงานได้ดี ทำให้บรรยากาศในการทำงานดีไปด้วย แต่บางครั้งก็เป็นการละเมิด หรือไม่เกี่ยวกับลักษณะเนื้องาน ประสบการณ์ และความสามารถ ดังนั้นกรมแรงงานของประเทศญี่ปุ่น ออกมาประกาศลิสต์คำถามที่ไม่ควรถามในระหว่างการสัมภาษณ์ เพราะคิดว่าการเลือกเข้าทำงานควรเลือกจากความสามารถ ประสบการณ์ ไม่เกี่ยวกับความเชื่อ แนวคิดเกี่ยวกับการเมือง และบางคำถามยังเป็นคำถามที่เป็นส่วนตัวจนเกินไป ควรจะเป็นคำถามที่ถามเมื่อสนิทกันแล้ว

ลิสต์คำถามที่ HR ไม่ควรถาม

คำถาม

1. เกิดที่ไหน

2. พ่อแม่ทำงานอะไร

3. เป็นลูกคนเดียวหรือไม่

4. ขับรถอะไร รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร

5. นับถือศาสนาพุทธหรือไม่

6. พรรคการเมืองพรรคไหนที่มีแนวความคิดตรงกับคุณมากที่สุด

7. มีความคิดอยากจะแต่งงานไหม

8. คนสำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนที่ชอบ

9. คุณคิดยังไงกับลัทธิมาร์ก

10. คุณเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือองค์กรไหนหรือไม่

11. อ่านข่าวจากสำนักข่าวอะไร

เกร็ดความรู้ :

ลัทธิมากซ์ หรือมักใช้ทับศัพท์ว่า มาร์กซิสต์ เป็นแนวคิดที่เกิดจากนักปรัชญา 2 คน คือ  Karl Marx และ Friedrich Engels ซึ่งวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจ โดยวิพากษ์ทุนนิยมผ่านกระบวนทัศน์การขูดรีด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นและความขัดแย้งทางสังคมโดยใช้การตีความพัฒนาการประวัติศาสตร์แบบวัสดุนิยม และทัศนะวิภาษวิธีการแปลงสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก : soranews24.com และ th.wikipedia.org

บทความแนะนำ :