คำถาม สัมภาษณ์

5 คำถามมักจะได้ตอบ ในวันสัมภาษณ์งาน ลองฝึกเตรียมคำตอบไว้

Home / บทความการทำงาน / 5 คำถามมักจะได้ตอบ ในวันสัมภาษณ์งาน ลองฝึกเตรียมคำตอบไว้

คำถามมักจะได้ตอบ ในวันสัมภาษณ์งาน เป็นคำถามเชิงพฤติกรรม ที่คุณอาจเจอในวันสัมภาษณ์งาน ลองคิดเล่นๆ ในใจ ว่าคุณมีคำตอบแล้วหรือยัง (เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ) – 5 คำถามมักจะได้ตอบ ในวันสัมภาษณ์งาน –

5 คำถามมักจะได้ตอบ ในวันสัมภาษณ์งาน

การทำงานกับคนที่แตกต่างกัน

1. ลองเล่าประสบการณ์ทำงาน ที่คุณต้องทำงานร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกับคุณอย่างมาก

ความเห็นไม่ตรงกัน

2. ลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ ที่คุณมีความเห็นไม่ตรงกับความเห็นส่วนใหญ่มาสักหนึ่งตัวอย่าง แล้วอธิบายว่า คุณมีวิธีการจัดการกับมันอย่างไร

การปรับตัว

3. ลองเล่าถึงประสบการณ์ ที่คุณต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับบุคคลที่สำคัญมากๆ เช่น เจ้านาย หรือ ลูกค้าคนสำคัญ ว่าคุณมีวิธีการอย่างไรในการเข้ากับคนเหล่านี้

ความผิดพลาด

4. คุณเราย่อมเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดกันมาบ้าง ขอให้คุณลองยกตัวอย่าง เหตุการณ์ในอดีตที่คุณคิดว่าคุณควรจัดการหรือแก้ไขปัญหากับมันได้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานของคุณ (เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นและถ้าอยากกลับไปแก้ไข จะกลับไปแก้ไขอะไร เพราะอะไร)

ทำงานกับคนที่ไม่ชอบ

5. ลองเล่าถึงเหตุการณ์ที่คุณต้องทำงาน หรือประสานงานร่วมกับคนที่ไม่ชอบตอบกลับ หรือตอบกลับมาช้ามาก คุณมีวิธีการจัดการกับการทำงานกับคนนี้อย่างไร

เก็บคำถามเหล่านี้ไปลองฝึกตอบคำถามกันเล่นๆ เตรียมตัวให้พร้อม คำตอบควรเป็นจริงและจากใจของเรา จริงใจกับการทำงาน มีทัศนคติดีๆ ในชีวิตก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคะ

ภาพจาก uk.askmen.com

บทความที่น่าสนใจ