นิคมอุตสาหกรรม อาชีพทำเงิน แรงงาน

TOP 5 สายงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมต้องการแรงงานมากที่สุด

Home / บทความการทำงาน / TOP 5 สายงาน ที่นิคมอุตสาหกรรมต้องการแรงงานมากที่สุด

เรียกได้ว่าในยุคนี้สายงานทางด้านโลจิสติกส์ ด้านคลังสินค้า ด้านการผลิต และงานด้านวิศวกรรม ฯลฯ กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว จากการรวบรวมและทำการวิเคราะห์ของเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นได้ว่างานทางด้านต่างๆ ที่ได้กล่าวมานั้น กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในยุคดิจิทัล จะมีงานทางด้านไหนบ้าง ตามแคมปัส-สตาร์ มาดูกันได้เลย…

มีงานไหนบ้าง? 5 สายงานที่ต้องการมากที่สุด

5 ประเภทงาน ที่เป็นที่ต้องการแรงงานสูงที่สุด ได้แก่

1. งานด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพ มีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2,372 อัตรา คิดเป็น 22.5% ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

2. งานด้านช่างเทคนิค มีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2,089 อัตรา คิดเป็น 19.8% ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

3. งานด้านวิศวกรรม มีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1,306 อัตรา คิดเป็น 12.4% ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

4. งานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 520 อัตรา คิดเป็น 4.9% ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

5. งานด้านฝ่ายขาย มีจำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 505 อัตรา คิดเป็น 4.8% ของงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด

TOP 5 สายงาน ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ในนิคมอุตสาหกรรม

5 นิคมอุตสาหกรรมไทย

ที่มีการเปิดรับตำแหน่งงานมากที่สุด ได้แก่

1. นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี เปิดรับเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1,623 อัตรา

2. นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เปิดรับเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 649 อัตรา

3. นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เปิดรับเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 621 อัตรา

4. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เปิดรับเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 495 อัตรา

5. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เปิดรับเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 492 อัตรา

ทั้งนี้งานในนิคมอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานสูงมากนั้น ก็เพราะว่าต้องการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมจากโครงการสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 หรือการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

บทความที่น่าสนใจ

ที่มา : www.bangkokbiznews.comwww.jobthai.com

Written by : Toey