มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครงาน แรงงาน

ประกาศรับสมัครแรงงาน 482 อัตรา เงินเดือน 9 พัน – มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Home / บทความการทำงาน / ประกาศรับสมัครแรงงาน 482 อัตรา เงินเดือน 9 พัน – มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 เปิดรับแรงงานจำนวน 482 อัตราในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน หมดเขตรับสมัคร 25 มิถุนายน 2563 นี้

ประกาศรับสมัครแรงงาน 482 อัตรา

หน่วยจ้างงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัครแรงงาน ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (โควิค-19) จำนวน 482 อัตรา ค่าตอบแทน 3 เดือนเดือนละ 9,000 บาท

หมดเขตรับสมัตรวันที่ 25 มิถุนายน 2563

โดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและเพศ
  • อายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปี
  • เป็นประชาชนทั่วไปในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาครและอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ที่สำคัญต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการกักตัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือไม่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.shorturl.at/btEFW

หรือติดต่อ หน่วยงานจ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 6 ชั้น 6 โทร. 062 196 6301

ประกาศรับสมัครแรงงาน

แนะนำ