มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ว่างงานมีเฮ ! มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับแรงงาน 800 อัตรา

Home / บทความการทำงาน / ว่างงานมีเฮ ! มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับแรงงาน 800 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร (รอบที่ 1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตามนโยบายเร่งรัดจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยอัตราการจ้างงาน เปิดรับแรงงาน 800 อัตรา ในพื้นที่กรุงเทพฯ เขตธนบุรี เขตตลิ่งชัน สมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว และสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง เร่งมือรับสมัครและทำสัญญาพร้อมเริ่มงานได้ต้นเดือนธันวาคม 2563 นี้ ทันที

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับแรงงาน 800 อัตรา

ลงทะเบียนด่วน พร้อมทำสัญญาต้นเดือนธันวาคม 2563 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า “ขณะนี้มหาวิทยาลัยเร่งมือจัดระบบออนไลน์เข้ามาเพื่อช่วยให้แรงงานที่ว่างงานในขณะนี้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ mhesi.bsru.ac.th และปิดรับสมัครวันที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 12.00 น. สามารถคัดเลือกให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัคร และเร่งการทำสัญญาให้พร้อมเริ่มงานได้ต้นเดือนธันวาคม 63 นี้ ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาว่างงาน ได้มีงานประจำที่มั่นคง อย่างน้อย 1 ปี ทำให้ครอบครัวมีรายได้ประจำและดำรงชีวิตได้เป็นสุข”

เปิดรับแรงงาน 800 อัตรา ที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สัญญาจ้าง 1 ปี

เปิดรับ 3 กลุ่มหลัก

โดยแรงงานที่เปิดรับในรอบนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก คือ

 1. บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี
 2. ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) อายุ 18-60 ปี
 3. และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

โดยพื้นที่ดำเนินโครงการตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ จังหวัดกรุงเทพฯ เขตธนบุรี เขตตลิ่งชัน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง”

ระบุคุณสมบัติผู้สมัคร และค่าตอบแทน รวม 800 อัตรา

 • ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) อายุ 18-60 ปี ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน จำนวน 200 อัตรา
 • นักศึกษา (กำลังศึกษา) ค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน จำนวน 200 อัตรา
 • และ บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (1 ธ.ค. 60-30 พ.ย.63) ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน จำนวน 400 อัตรา ซึ่งในกลุ่มนี้จะต้องผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น.

ลักษณะงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ ของงานที่เปิดรับ

1. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลชุมชน

2. เจ้าหน้าที่การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่

4. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data)

5. เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้า OTOP /การยกระดับการท่องเที่ยว

6. เจ้าหน้าที่บริการชุมชน

7. เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่

8. เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับตำบลและอำเภอ

9. เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับจังหวัด

10. เจ้าหน้าที่ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย

เริ่มแล้ว รับสมัครออนไลน์ หรือมาสมัครด้วยตนเอง

ผู้สนใจที่มีความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับภารกิจในลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ mhesi.bsru.ac.th/ และปิดรับสมัครวันที่ 29 พ.ย. 2563 เวลา 12.00 น.

หรือ สมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤศจิกายน 2563 นี้ (ในเวลาราชการเท่านั้น) พร้อมเอกสารในการสมัคร

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. สำเนาวุฒิการศึกษาสำหรับบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-473-7000 ต่อ 1010

เปิดรับแรงงาน 800 อัตรา ที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สัญญาจ้าง 1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bsru.ac.th

บทความแนะนำ