งานประจำ งานระยะสั้น งานอิสระ งานเสริม ฟรีแลนซ์ รายได้ เงินเดือน แรงงาน

เผยรายได้งานระยะสั้น รายได้งานเสริม – สุดปัง สร้างรายได้เทียบงานประจำ

Home / บทความการทำงาน / เผยรายได้งานระยะสั้น รายได้งานเสริม – สุดปัง สร้างรายได้เทียบงานประจำ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เปิดผลสำรวจ รายได้งานระยะสั้น ครั้งแรก Temp Job Market Salary Trend 2019 – 2020 โดยทำการสำรวจจากลุ่มลูกค้าจำนวน 325 รายในส่วนการจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น พร้อมกับคำถามว่า ตอบโจทย์และฉีกกฎการทำงานยุคนี้ได้จริงหรือ ความมั่นคงมีไหม ทำอย่างไรให้ได้ค่าตอบแทนสูง และทักษะ (skill) สำคัญเพียงใด แล้วทำไมจึงเลือกทำงาน ในรูปแบบงานระยะสั้น มากกว่าการทำงานประจำ นับเป็นการฉีกกฎการทำงานในยุคนี้ – บทความ เผยรายได้งานระยะสั้น – Campus-Star.com

เผยรายได้งานระยะสั้น ในสายงานต่างๆ

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ผู้นำด้านแรงงานเชิงนวัตกรรมและผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาพนักงานระยะสั้นทั้งประเภทชั่วคราวและสัญญาจ้าง เปิดเผยว่า แนวโน้มและทิศทางของรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบัน หรืออาจเรียกว่า ยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไลฟ์สไตล์และวิถีการดำเนินชีวิตกับการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไป แต่เดิมแรงงานจะเลือกทำงานประจำที่สร้างรายได้หลักเท่านั้น วันนี้เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป แรงงานเลือกรูปแบบการทำงานตามความสามารถเพื่อเป็นรายได้เสริมงานหลัก หรือกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ก็ยังเลือกทำงานที่ไม่ใช่งานประจำ

เผยรายได้งานระยะสั้น ในสายงานต่างๆ

ข้อมูลรายได้ ระยะสั้น

ผลสำรวจรายได้งานระยะสั้นครั้งแรก Temp Job Market Salary Trend 2019 – 2020 โดยแมนพาวเวอร์ กรุ๊ป ที่ทำการสำรวจจากกลุ่มลูกค้าจำนวน 325 ราย ในส่วนการจ้างงานในรูปแบบงานระยะสั้น และกลุ่มงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยจะมีการทำงานในระยะสั้น เริ่มตั้งแต่งานรายวัน รายเดือน โดยข้อมูลเงินเดือนนี้ เราอิงจากประสบการณ์ทำงาน 0 – 3 ปี และขึ้นอยู่กับแต่ละสายงานดังนี้

สายงานด้านมาร์เก็ตติ้ง

สำหรับสายงานด้านมาร์เก็ตติ้ง ภายในสายงานมีตำแหน่งต่างๆ อาทิ

 • ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด (Data Analyst) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 35,000 บาท
 • ตำแหน่งดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท
 • ส่วนตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ (Business Development) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท
 • และตำแหน่งอีเว้นท์ มาร์เก็ตติ้ง ,มาร์เก็ตติ้ง มีรายได้เริ่มต้นที่ 15,000 – 25,000 บาท

ด้านการให้บริการลูกค้า

ส่วนในสายงานด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service) เริ่มตั้งแต่

 • ตำแหน่งแคชเชียร์ มีรายได้เริ่มต้น 13,000-15,000 บาทต่อเดือน

ส่วนตำแหน่งงานที่ต้องมีทักษะความรู้ที่เพิ่มขึ้น สำหรับงานด้านการให้บริการลูกค้า อาทิ

 • คอลเซ็นเตอร์ (ไทย) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 15,000 – 20,000 บาท
 • และถ้าเป็นคอลเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20,000 – 35,000 บาท
 • และในส่วนของพนักงานต้อนรับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000 – 25,000 บาท เป็นต้น

เผยรายได้งานระยะสั้น รายได้งานเสริม - สุดปัง สร้างรายได้เทียบงานประจำ

กลุ่มทักษะด้านภาษา

นอกจากนี้กลุ่มงานที่ใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานที่หลายองค์กรใช้การจ้างงานแบบระยะสั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่มีผู้บริหารหรือต้องติดต่อธุรกิจกับต่างชาติ โดยเฉพาะทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่น เป็นสองภาษาที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางจากผลสำรวจระบุว่า แรงงานงานนี้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 18,000-100,000 บาท หรือจ้างแบบรายวันอยู่ที่ 1,200-10,000 บาทต่อวันเลยทีเดียว

สายงานด้านบัญชีและการเงิน

ทางด้านสายงานด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งมีตำแหน่งงานตามทักษะและประสบการณ์ อาทิ

 • ตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี ( Audit) ที่ต้องมีใบรับรองการทำงาน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 – 30,000 บาท
 • และตำแหน่งไฟแนนซ์-บัญชี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 40,000 บาท

ด้านบุคคลหรือ HR

ส่วนสายงานด้านบุคคลหรือ HR เป็นอีกหนึ่งในสายงาน ที่สามารถทำงานในรูปแบบงานระยะสั้น

 • ตำแหน่งฝ่ายบุคคล รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 25,000 บาท
 • ฝ่ายพัฒนาและอบรมบุคลากร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 30,000 บาท เป็นต้น

โลจิสติกส์

ส่วนทางด้านสายงานด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์ ก็มีเลือกใช้รูปแบบการจ้างงานในลักษณะระยะสั้นด้วย โดยมี

 • ตำแหน่งดูแลคลังสินค้า มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000บาท หรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท
 • ตำแหน่งงานในส่วนแพคสินค้า และดูแลจัดการสโตร์ มีรายได้เริ่มต้น 12,000-15,000บาท หรือจ้างแบบรายวันเฉลี่ย 500-700 บาท
 • ส่วนพนักงานที่ทำงานด้านการเทรดดิ้งระหว่างประเทศ มีรายได้เริ่มต้น 16,000-23,000บาทต่อเดือน

Technical

สายอาชีทางด้านผู้เชี่ยวชาญ Technical ซึ่งมีตำแหน่งหลากหลาย อาทิ

 • Computer , Telecommunication Technician มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-20,000 บาท
 • ส่วนตำแหน่งงานด้านวิศวกรเครือข่าย(Network Engineer) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-25,000 บาท
 • Project Engineer , Computer and Systems Engineer มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 18,000-35,000 บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ แนวโน้มแรงงานในยุคนี้ มีรูปแบบการทำงานระยะสั้นที่เติบโต และมีความหลากหลายมากขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง รูปแบบการทำงานดังกล่าวมีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์วิถี ไลฟ์สไตล์ การดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้

อีกทั้ง บางกลุ่มยังเลือกทำงานแบบผสมผสาน ทั้งงานประจำและงานระยะสั้น เพื่อเสริมรายได้โดยใช้ทักษะความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัด โดยสามารถทำงานทั้งรายวัน รายเดือน และรายโปรเจคต์ซึ่งมีตั้งแต่ 3 เดือนถึง 18 เดือน หรือบางกลุ่มก็มากกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบงาน

นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับคนทำงานประจำก็ไม่น้อยทีเดียว แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานหวังว่า ข้อมูลแนวโน้มและทิศทางแรงงานในปี 2019-2020 จะทำให้แรงงานใช้เป็นแนวทางและการเตรียมตัวกับงานในรูปแบบใหม่ตามยุคสมัย เทคโนโลยี เทรนด์ ความต้องการของนายจ้างที่เปลี่ยนไป ดังนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าอาชีพใด ๆ ต้องเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างทักษะและประสบการณ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรักษาความมั่นคงในชีวิตต่อไป

ถึงเวลา…แรงงานรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาเปิดโลก เปิดรับ เปิดมุมมองในยุคปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่อนาคตต่อไป

Millennials

**กลุ่มคนยุคมิลเลนเนียล (Millennials)

หากพูดถึงกลุ่มคนยุคมิลเลนเนียล (Millennials) หรือ เจนเนอเรชั่นวาย (Gen Y) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2543 และเป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีกว่า 2,000 ล้านคน คิดเป็น 32% ของประชากรโลก ซึ่งกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายนี้มีแนวโน้มในอนาคตจะมีจำนวนมากกว่าเจนเนอเรชั่นอื่น สำหรับกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทยมีประมาณ 21 ล้านคนของประชากรทั้งหมดของไทย

ซึ่งปัจจุบันวิถีการดำเนินชีวิตและรูปแบบการทำงานของกลุ่มดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการจ้างงานในรูปแบบการจ้างงานระยะสั้นประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ บางกลุ่มยังเลือกการผสมผสานรูปแบบการทำงาน ทั้งแบบงานประจำควบคู่กับงานพาร์ทไทม์ ที่ทำนอกเวลางาน จึงเกิดเป็นคำเรียกลักษณะงานนี้ว่า GIG สำหรับ GIG Economy คือ ระบบเศรษฐกิจที่ผู้ทำงานรับงานเป็นครั้งๆ ตามความต้องการ (on demand) หมายถึง ทำแบบชั่วคราวไม่เต็มเวลา และมีความเป็นอิสระ ทำงานตามความสมัครใจ โดยจะไม่เหมือนการทำงานแบบดั้งเดิมของการเป็นลูกจ้างบริษัท อาทิ งานนอกเวลา งานด่วน งานจ้างตามสัญญา งานชั่วคราว งานอิสระ งานรับเหมา งานออนไลน์และการทำงานบนแพลตฟอร์ม รวมถึง คนที่ทำงานประจำและทำงานพิเศษในเวลาเดียวกัน

บทความโดย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป

บทความแนะนำ