คสช. ทหาร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สมาชิกวุฒิสภา เงินเดือน

เปิดเงินเดือน ผบ.เหล่าทัพ ควบตำแหน่งข้าราชการการเมือง รายได้หลักแสน

Home / บทความการทำงาน / เปิดเงินเดือน ผบ.เหล่าทัพ ควบตำแหน่งข้าราชการการเมือง รายได้หลักแสน

เผยเงินเดือน ผบ.เหล่าทัพ ที่หลาย ๆ คนอาจจะเคยไม่รู้กันมาก่อน ซึ่งตามตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะไม่สามารถเป็นข้าราชการไปพร้อม ๆ กันได้ เพราะถือว่ามีลักษณะต้องต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 108 ข. (2) ที่กำหนดให้ตำแหน่งข้าราชการเป็นลักษณะต้องห้ามของ ส.ว.

เงินเดือน ส.ว. เหล่าทัพ ควบตำแหน่งข้าราชการประจำ

นอกจากนี้ ในมาตรา 184 (1) ยังกำหนดด้วยว่า ส.ว. ต้อง ไม่ดํารงตําแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตําแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่ทว่าในหมวดบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ ส.ว. ในวาระเริ่มแรก มีข้าราชการประจำมาดำรงตำแหน่ง ส.ว. ด้วย 6 คน ได้แก่

1. ปลัดกระทรวงกลาโหม
2. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
3. ผู้บัญชาการทหารบก
4. ผู้บัญชาการทหารเรือ
5. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
6. ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

เปิดเงินเดือน ผบ.เหล่าทัพ ควบตำแหน่งข้าราชการการเมือง รายได้หลักแสน

อีกทั้ง ให้งดเว้นเรื่อง ลักษณะต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ ที่ห้าม ส.ว. เป็นข้าราชการ ทั้งในมาตรา 108 ข. (2) และ 184 (1) ของรัฐธรรมนูญ และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ผู้นำเหล่าทัพที่เป็นข้าราชการประจำยังคงได้รับเงินจากทั้งสองทาง ได้แก่ เงินจากตำแหน่งข้าราชการการเมือง อย่างน้อย 113,650 บาท และเงินจากข้าราชการประจำ อย่างน้อย 120,030 บาท

และผู้นำเหล่าทัพที่รับตำแหน่ง ส.ว. ชุดปัจจุบัน (ปี 2562) ยังดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิก คสช. ซึ่ง คสช. ยังไม่สิ้นสุดลงจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ดังนั้นผู้นำเหล่าทัพจะได้รับค่าตอนแทนจากการเป็น สมาชิก คสช. ด้วย อย่างน้อย 119,920 บาท

นอกจากนี้ ผู้นำเหล่าทัพต้องดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 12 (5) ของ พ.ร.บ.การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะได้รับเงินเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 6,000 บาท/ครั้ง อีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : ilaw.or.th

บทความที่น่าสนใจ