การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนนักการเมืองไทย นักการเมืองไทย ส.ว. สมาชิกวุฒิสภา เงินเดือน

เปิดรายได้ 250 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ – รับเงินเดือนหลักแสน

Home / บทความการทำงาน / เปิดรายได้ 250 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญ – รับเงินเดือนหลักแสน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่ 10) มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250 คน ตามมตรา ๒๖๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เปิดรายได้ 250 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รับเงินเดือนหลักแสน

โดยการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญปี 2560 นี้ จะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยที่มีวาระในการทำงานทั้งหมด 5 ปี และมีอำนาจในการร่วมออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี อีกด้วย และนี่ก็คือรายชื่อของ 250 ส.ว. : คลิกที่นี่

เปิดรายได้ 250 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเปิดเผยข้อมูล สิทธิประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราเงินเดือยของสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาที่มีออกมาเป็นรายละเอียดของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

เปิดรายได้ 250 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

ประธานวุฒิสภา 1 คน

– เงินเดือนประจำตำแหน่งเดือนละ 74,420 บาท
– เงินเพิ่มเดือนละ 45,500 บาท
– รวมเป็นเงินเดือนละ 119,920 บาท

รองประธานวุฒิสภา 2 คน

– เงินเดือนประจำตำแหน่งเดือนละ 73,240 บาท
– เงินเพิ่มเดือนละ 42,500 บาท
– รวมเป็นเงินเดือนละ 115,740 บาท

สมาชิกวุฒิสภา

– เงินเดือนประจำตำแหน่งเดือนละ 71,230 บาท
– เงินเพิ่มเดือนละ 42,330 บาท
– รวมเป็นเงินเดือนละ 113,560 บาท

ดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกผู้แทนราษฎร ปี 2556 : คลิกที่นี่ 

บทความที่น่าสนใจ